Marskrater Victoria had waarschijnlijk een waterig verleden

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Eén van de twee NASA rovers heeft een meeslepende saga van milieuveranderingen ontdekt in een krater op Mars. Het gaat hier waarschijnlijk om een periode van enkele miljarden jaren. Het Marswagentje Opportunity mocht zichzelf de grootste, waarschijnlijk enige, inwoner van de Victoriakrater noemen gedurende een periode van twee jaar (september 2006 tot augustus 2008). Verkregen beelden en waarnemingen zouden er op wijzen dat de rover verschillende malen de effecten van water en wind zou hebben waargenomen. De gegevens tonen aan dat er miljarden jaren geleden waterstromen waren en deze gedurende lange tijd aanwezig waren. Waarschijnlijk verdween de ‘laatste druppel’ slechts enkele miljoenen jaren geleden.

Naast de aanwezigheid van water is ook de sterkere wind bepalend geweest voor het landschap. De gewelfde zijnkanten tonen aan dat de krater ooit kleiner was en deze in een geleidelijk proces verbreed werd door winderrosie. “Wat ons naar deze krater lokte is de dikke dwarsdoorsnede van de ondergrond, ” zei Steve Squyres van de Cornell University in Ithaca. Opportunity inspecteerde dan ook de rotslagen rond de kraten. Verschillende patronen geven aan dat deze rotslagen gevormd zijn door het verschuiven van duinen, wier later gehard werden tot zandsteen. Ook onderzocht de rover met zijn aanwezige instrumenten de samenstelling en structuur van deze rotsen. De rover ontdekte hierbij verschillende stukjes meteoriet die waarschijnlijk afkomstig zijn van de impact waaruit de krater ontstaan is.

Andere stenen op de rand van de krater zouden waarschijnlijk de lucht in gegooid zijn bij de impact, aangezien deze voorzien zijn van ijzerrijke sferen. Deze zouden gevormd zijn door de interactie van het water, doordringend door de Martiaanse rotsen en bodem. Deze krater levert dus opnieuw immens veel informatie op over de geschiedenis van onze rode buur Mars. Sinds het vertrek bij de Victoriakrater, ongeveer acht maanden geleden, is Opportunity op weg naar een nieuwe krater, genaamd Endeavour, die ongeveer twintig maal groter is dan de Victoriakrater. Inmiddels heeft de rover ongeveer een vijfde van zijn weg afgelegd richting deze krater (vier kilometer). Zo te horen doet Opportunity het veel beter dan zijn broertje Spirit, die al bijna 2 weken vast zit in de Martiaanse bodem en zich telkens weer opnieuw in de problemen werkt.