Exotisch leven op maan Titan mogelijk volgens onderzoekers

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Vanwege het feit dat er geen vloeibaar water te vinden is op het oppervlak van Titan is de grootste maan van ringenplaneet Saturnus geen geschikte kandidaat voor de huisvesting van aardachtig leven. Maar één van de meest veelbelovende kenmerken van het object is de aanwezigheid van meren die gevuld zijn met vloeibare koolwaterstoffen, oftewel moleculen die bestaan uit koolstof en waterstof, zoals methaan en ethaan. Titan is daarmee de enige wereld in ons zonnestelsel die naast onze planeet vloeistoffen op diens oppervlak heeft. Uit een nieuwe studie is nu naar voren gekomen dat in de meren op de maan, afhangend van hun algemene samenstelling en volume, een chemisch proces plaats kan vinden dat kan leiden tot het ontstaan van levensvormen.

Hoogenergetische kosmische stralen, welke afkomstig zijn van de zon en andere sterren, die in aanraking komen met het Titaanse oppervlak zouden reacties op kunnen wekken waarbij er complexere moleculen gevormd worden in de meren, zo luidt de conclusie van een team van onderzoekers dat onder leiding stond van Tetsuya Tokano van de Universiteit van Keulen in Duitsland. Indien de meren op de maan niet zouden bestaan uit talloze chemicaliën zouden deze op lange termijn kunnen bevriezen of uit kunnen drogen. Maar niet alleen de samenstelling van de meren zorgt ervoor dat er chemische reacties op kunnen treden; ook de grootte en diepte van de meeste meren op het oppervlak van Titan blijkt optimaal te zijn. Dat heeft men af kunnen leiden uit een experiment waarbij de chemische opbouw van de meren zo goed mogelijk werd nagebootst.

Aangezien deze verschilt van de samenstelling van de wateren op aarde zouden, indien er leven voorkomt op de maan, de levensvormen op Titan weinig overeenkomsten vertonen met de organismen op onze planeet. Het zou goed mogelijk zijn dat het leven gebaseerd is op silicium, omdat er lage temperaturen heersen op de maan, er maar weinig zuurstof op voorkomt en water essentieel is voor het leven zoals wij dat kennen. Dergelijke organismen kunnen volgens de onderzoekers ontstaan zijn of in de toekomst voortvloeien uit de processen die naar alle waarschijnlijkheid voltrekken in de meren van de bijzondere maan, die sinds 2004 wordt bestudeerd door de ruimtesonde Cassini.