Afbraak methaan op Mars veel sneller dan op aarde

 • Post Author:
 • Post Category:Nieuws

Slecht nieuws voor de mogelijkheid dat er leven aanwezig is op onze buurplaneet Mars. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het methaangas op de rode planeet 600 keer sneller wordt afgebroken dan op aarde, soms slechts in één uur. Methaan wordt op aarde in ongeveer 330 jaar afgebroken door de zon. Als deze berekeningen kloppen, welk proces is dan verantwoordelijk voor de afbraak van de organische moleculen, die nodig zijn voor het leven?

In 2003 ontdekten onderzoekers methaan op Mars. Deze ontdekking suggereerde dat het gas geleverd kon worden door geologische processen of misschien door methaanproducerende bacteriën. De ontdekking van methaan werd nog mysterieuzer omdat onderzoekers meldden dat het methaan niet gelijkmatig over de atmosfeer is verdeeld, maar is geconcentreerd in bepaalde gebieden. Dit is raar, want door atmosferische stromingen wordt verwacht dat het gas gelijkmatig over de planeet verspreid wordt in een tijdsbestek van enkele weken of maanden.

Om te zien of deze methaangroepen zouden kunnen verklaard worden door atmosferische reacties hebben enkele onderzoekers van de Pierre en Mairie Curie-Universiteit in Parijs geprobeerd om de aanwezigheid na te bootsen met een klimaatmodel dat wind, turbulentie en alle bekende molecuulverbindingen in de Marsatmosfeer omvat.

Maar het model, dat was gebaseerd op het gedrag van methaan op aarde, faalde om geobserveerd methaangas te produceren, hoewel andere atmosferische gassen wel perfect nagebootst konden worden. Door de invoering van geïdealiseerde methaanmoleculen, of ‘traceurs’, met looptijden variërend van enkele dagen tot duizenden jaren in het model vond het team de enige manier om de observaties te herproduceren en bleek dat het methaan op de planeet wordt vernietigd in 200 aardse dagen, 600 keer sneller dan op aarde.

Deze post heeft 5 reacties

 1. Fakkel

  zo zie je maar dat onze aard van denken en rekenen niet opgaat !!

 2. Mitox

  @Fakkel
  Kan je dat verder toelichten?
  Ben benieuwd waar dat uit blijkt.

 3. Elvis

  Volgens mij gaat de aard van denken en rekenen wel degelijk op, maar blijkt daaruit dat het proces van methaan afbraak veel sneller verloopt op Mars, dan bij ons op aarde.

 4. Tjark

  we moeten allereerst erkennen dat we nog LANG niet alles weten, we begrijpen de processen op onze aarde soms maar amper. Er is nog zo ontzettend veel te ontdekken, te testen…. wat we de afgelopen 10 jaar allemaal ontdekt hebben met alle kijkers, karretjes e.d. dat zijn doorgaans zaken die 20 jaar geleden als ”onzin” werden afgedaan. Dus ik ga er vanuit dat er nog ontzettend veel meer is waar we geen weet van hebben. Dat maakt het ook zo spannend! Er is altijd weer iets nieuws, compleet onverwacht

 5. George

  Absoluut een feit. Er worden soms (te) snel conclusies getrokken uit metingsresutaten. Deze cunclusies zijn gebaseerd op processen, zoals deze zich op de Aarde afspelen. Op andere hemellichamen kunnen zich misschien processen voordoen die bij ons totaal onbekend zijn. We hebben dus nog heel wat te leren en doen dit ook vrijwel dagelijks. We moeten eigenlijk i.p.v. robots maar zo snel mogelijk bemand naar Mars. Kunnen we de robots al “tools” gebruiken en leren we waarschijnlijk veel meer van de planeet als nu.

Reacties niet meer mogelijk.