Bouwsteen leven ontdekt in komeet

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Bij een stof-onderzoek van NASA werd voor de eerste maal aminozuur aangetroffen. Zoals velen waarschijnlijk wel zullen weten zijn eiwitten of proteïnen van zeer groot belang voor organismen, ze vormen dan ook een zeer grote klasse binnen de biologische moleculen. Deze bestaan uit ketens van aminozuren die verbonden zijn door peptidebindingen, de binding ontstaat tussen de carboxylgroep (-COOH) van één aminozuur en de aminogroep (-NH2) van een volgend aminozuur. Ter illustratie wordt hieronder een weergave van de vorming van peptidebinding tussen twee aminozuren getoond.

peptidebinding

Voorheen troffen wetenschappers al amminozuren aan in een meteoriet, maar nu werd het aminozuur ‘glycine’ voor de eerste maal aangetroffen in een ijzige komeet. Glycine kan synthetisch gevormd worden door de reactie van ammoniak met monochloorazijnzuur (MCA) in waterig milieu:
ClCH2COOH + 2 NH3 → H2N-CH2COOH + NH4Cl

“Het is niet meteen verwonderlijk, maar wel fassicenerend om dit aan te treffen, vooral omdat we er momenteel niet echt naar op zoek waren ” zegt Jamie Elsila van NASA’s Goddard Space Flight Center.

Kometen en asteroïden hebben een bombardement uitgevoerd op het prille en jonge Aarde, volgens het nieuw onderzoek zou dit bombardement de toevoer geweest zijn van de aminozuren. We mogen dit bombardement dus zeer dankbaar zijn. “We zijn geïnteresseerd in het begrijpen van wat er op het vroege Aarde te vinden was wanneer het leven van start is gegaan” vertelde Elsila ” maar aminozuren staan zeker op de lijst van benodigde ingrediënten “.

Stardust
Artistieke weergave van het
ruimtevaartuig Stardust.

De aminozuren zelf waren gevonden via NASA’s ‘Stardust’ missie. Stardust is Engels voor sterrenstof, het vangen en meenemen van sterrenstof was dan ook een zeer belangrijke taak van dit onbemand ruimtevaartuig. Concreet behoorden tot zijn doelstellingen : het doen van metingen, nemen van foto’s en het vangen van stofdeeltjes van de komeet ” Wild 2″, het meest cruciale en belangrijke punt van deze missie was het terugbrengen van het opgevangen materiaal naar de Aarde voor verder onderzoek. Het ruimtevaarttuig werd gelanceerd op 7 februari 1999, vloog langs de komeet “Wild 2” op 2 januari 2004 en kende zijn landing op Aarde op 15 januari 2006. Onderweg nam het ruimtevaarttuig ook enkele foto’s van de planetoïde “Annefrank”, die vernoemd werd naar Anne Frank, een joods meisje en schrijfster die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp stierf.

De onderzoekers vonden niet enkel glycine, maar ook stikstof bevattende organische verbindingen genaamd aminen.Echter werden de aminen niet opgetekend in het verslag, aangezien het van deze niet zeker is of het om echte vondsten gaat of het om een Aardse besmetting gaat. De onderzoekers hadden meer dan 2 jaar nodig om het allemaal waar te nemen. Het was een zeer moeizame taak aangezien er slechts zo weinig stof aanwezig was. In feite was er dan ook niet genoeg materiaal voor het opsporen van de bron van een verbinding. Met slechts ongeveer een 100 miljardste van een gram van glycine te bestuderen was het dan ook een uiterst normale zaak dat het onderzoek zo moeizaam verliep.

Rosetta
Artistieke impressie van Rosetta

Allerlaatst wist Elsila mee te delen dat ze graag monsters had van de kern van de komeet, aangezien er daar complexere mengsels aan te treffen zijn. Gelukkig zal het ruimtevaartuig Rosetta, gefinancierd door de ESA, dit hopelijk verwezenlijken. Rosetta zal zich in 2014 in een baan om de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko plaatsen en ze bestuderen. Er zal zich vanaf het ruimtevaartuig een lander los maken, Philae genaamd, deze zal onderzoek doen naar het binnenste van de komeet. Omdat de komeet een zeer geringe zwaartekracht heeft vuurt Philae vlak voor de landing twee harpoenen af, deze moeten voorkomen dat de lander weer terug stuit in de ruimte. December 2015 zou het einde van deze missie moeten zijn. Hopelijk zal deze missie nog meer verrassingen bieden aan de vele onderzoekers.

Deze post heeft 2 reacties

  1. Fakkel

    Dat zijn prachtige vaststellingen, die ons een inzicht geven over het leven in het heelal en onze aarde. Duimen dus voor de resultaten in 2015.

  2. Jonathan Dhaese

    Nu nog kometen ontdekken in andere zonnestelsels en kijken of in elk zonnestelsel de stof gemaakt wordt en we hebben een prachtig besluit.

Reacties niet meer mogelijk.