Waarom de wereld in 2012 niet vergaat (deel 2)

 • Post Author:
 • Post Category:Nieuws

Iedereen kent de verhalen wel, elke 3600 jaar dringt de planeet Nibiru ons zonnestelsel binnen, een baan volgend tussen Jupiter en Mars door, alvorens deze weer het zonnestelsel verlaat. Volgens vele ‘believers ‘ is deze passage de oorzaak van talloze aardbevingen, vloedgolven, vulkanische uitbarstingen, stormen, meteorietinslagen, voedseltekorten en ziekten. Naar verluidt voorspelden de Sumeriërs een terugkomst van de planeet Nibiru in het jaar 2012, en zou dit een radicale verandering meebrengen voor het leven op aarde. Dit zou allemaal gebeuren binnen een tijdsspanne van 5 jaar,beginnende in 2008.

Alhoewel sommigen misschien zullen denken dat het niet al te veel gekker meer kan worden zijn er nog tal van andere speculaties, zo was Nibiru vroeger bevolkt door een superras van mensachtigen en werd deze bestuurd door een elitaire aristocratie. Om werelden onder controle te houden creëerden ze naast bijvoorbeeld de mensen een ras van `reptielen`, de zogenaamde Chitauli. De aard van de Chitauli is kwaadaardig, bloeddorstig, verraderlijk, jaloers, overheersend, dominerend en woest. Ook zijn het kannibalistische vleeseters met een reuzehonger. Van de veroverde volkeren eisen ze offers van maagden. Deze heersers zouden gebruik maken van speciale toestellen die je geest en gedachtengang kunnen controleren en beïnvloeden,om de controle te handhaven maken ze dan ook gebruik van genetische manipulatie. Zo hebben ze een soort gecreëerd die specifiek is voor het veroveren, spioneren en onderdrukken van veroverde rassen, de zogenaamde ‘Ducaz’. De Annunaki hebben de mens gecreëerd, de mens was bedoeld als ‘werkvolk’ en stond ten dienste van de Annunaki. Het is de Annunaki niet gelukt de mens dom te houden. De mens (die een kruising zou zijn tussen een mannelijke aap en een vrouwelijke Annunaki) heeft kennis verworven, waar we eigenlijk niet voor gemaakt waren.

Alle gekheid op een stokje zullen velen nu wel denken, maar om iets tegen te spreken zullen we natuurlijk wel met enkele harde feiten naar voren zien te komen. Aangezien we ons in dit artikel vooral zullen richten op de planeet X, ook gekend als Nibiru, zullen we dan ook het al dan niet bestaan van deze planeet bespreken. In 1843 onderzocht John Couch Adams (een Britse wiskundige en astronoom) de baanverstoringen van Uranus, uit zwaartekrachtsconstante interacties kwam men tot het besluit dat er nog een achtste planeet moest zijn, dit leidde tot de ontdekking van de planeet Neptunus. Deze methode werd in het verleden zeer vaak gebruikt voor het ontdekken van andere hemellichamen in ons zonnestelsel. Bijna 90 jaar later, in 1930, stelde men vast dat ook Neptunus baanverstoringen kende. Dit leidde al snel tot de ontdekking van Pluto, niet veel hierna ontdektte men ook Pluto’s maan ( Charon ). Men kwam echter al zeer snel tot het besluit dat de massa van het Pluto-Charon stelsel veel te klein was om invloed uit te oefenen op de baan van Neptunus. De zoektocht naar een nieuwe planeet barstte los. Men leefde toen nog in een tijd waar men nog steeds dacht dat de maan talloze zeeën had, er maanmonsters leefden en Venus een tropische planeet was die ooit als vakantie-oord zou gebruikt worden. Door de vrijheid van denken tijdens die periode hadden ook schrijvers baten bij een mogelijk nieuwe planeet, zo werden al zeer snel verhalen gepubliceerd die vertelden over intergalactische poorten die de planeet af en toe ons zonnestelsel ingooit om zo de baan van Neptunus te verstoren. Meer bekende verhalen echter, waren die van de schrijvers Zecharia Sitchin en Burak Eldem, deze publiceerden een pseudowetenschappelijke theorie over de buitenaardse oorsprong van de mensheid. In zijn werk spreekt hij van een mythische planeet Niburu, die door verschillende bewegingen werd opgepikt. Hoe dan ook ging de zoektocht naar de onbekende planeet X verder.

In 1983 leken de ‘believers’ van Planeet X eindelijk gelijk te krijgen. NASA’s Infrared Astronomical Satellite (IRAS) ontdekte een mysterieus hemellichaam aan de rand van ons zonnestelsel. Het object bevond zich op 540 AU of 80 miljard kilometer afstand, ter vergelijking : Pluto zijn gemiddelde afstand tot de zon bedraagt 39,4851 AU, 1 AU wordt gedefinieerd als de afstand tussen Aarde en Zon. Echter waren de eerste meldingen in de media erg enthousiast, verouderde verhalen over planeet Nibiru werden ineens weer populair en werden vaak in een nieuw jasje gestoken. Uiteindelijk ging het volgens velen om een relatief kleine bruine dwerg in een baan in de buitenste delen van ons zonnestelsel. NASA ging er echter niet verder op in. Een bruine dwerg is een object dat kleiner is dan een ster, maar groter dan een planeet, het is dus lichter dan een ster, maar te zwaar om een planeet te kunnen noemen. Bruine dwergen worden op dezelfde wijze gevormd als sterren: door contractie van een gas-stofwolk. Bij een bruine dwerg is de massa van het samentrekkende gas echter niet groot genoeg om de druk en de temperatuur in het centrum zo hoog te laten worden dat de kernfusie van waterstof begint (bruine dwergen hebben wel een klein beetje deuterium-fusie). Zoals velen wel zullen weten is leven op een dergelijk hemellichaam, zeker al niet op een dergelijke afstand niet mogelijk. Ook de baan van het hemellichaam kwam niet overeen met de beschrijving in de oude teksten.

Naast deze bruine dwerg ontdekte NASA ook nog een Trans-Neptunus-object, een zogenaamde TNO. Dit object heeft een diameter van 200 kilometer. Ook dit object voldoet niet aan de gestelde eisen volgens de verhalen, het is volkomen uitgesloten dat er leven mogelijk is op dit object, verder kan het totaal geen gevaar vormen voor het leven hier op Aarde. NASA zoekt alvast niet meer naar een planeet X, aangezien volgens deze de verklaring te vinden valt bij onder andere dergelijke TNO’s, een baanverschuiving van Neptunus is dus niets meer dan een tijdelijke wijziging die moeilijk te voorspellen valt, zo weten ze zelf te vertellen. Uiteindelijk zou je dus denken dat de kous daarmee af is, de baanverschuiving heeft een verklaring gekregen, er is geen planeet X en het vormt dus ook geen gevaar voor de Aarde. Uiteindelijk trok men in het verleden simpelweg een verkeerde conclussie en fictieschrijvers met een op hol geslagen fantasie gebruikten deze om het einde der tijden aan te kondigen. Maar als je echt dacht dat daarmee de kous af is, dan dacht je verkeerd, ‘believers’ zien dit alles namelijk niet als een weerlegging, maar zeggen dat NASA gegevens voor de wereld verborgen houdt en er een gehele achter-het-gordijn gebeuren plaats vindt binnen deze organnisatie.

Volgens deze ‘believers ‘ is dit alles één grote samenzwering. Ze geloven in een wereldwijde samenzwering van internationale regeringen die er alles aan zouden doen om dit alles verborgen te houden.Hiervoor hebben ze dan ook natuurlijk weer mooie verklaringen uitgedacht, zo vertellen ze dat onze regering dit doet om massale panniek te voorkomen. Indien er massale panniek zou uitbreken zou dit namelijk de constructie van de reddingsschepen ( die tevens behoren bij de hele doofpotsittuatie ) kunnen uitstellen, ze hebben er met andere woorden alle baat bij dat er hard gewerkt wordt. En zo is het hele verhaal dan weer uiterst herschoven, terwijl we probeerden het verhaal via wetenschappelijke feiten te weerleggen heeft men het volledig verschoven in de eerder politieke, economische en psychische zin. Een wetenschappelijke weerlegging resulteert in antwoorden die het hele verhaal nog absurder doen klinken. Hoe dan ook is hierbij het bestaan van planeet X wetenschappelijk weerlegd, dat heeft de fundamentele wetenschap momenteel toch echt wel bewezen. Indien men wetenschappelijke argumenten weerlegt met de meest voor de hand liggende verhaaltjes kunnen wij daar niets aan veranderen. Maar ieder logisch denkend persoon zal het bestaan van een planeet X eerder ontkennen dan het verhaal bekrachtigen. Echter blijft zelf na dit artikel ruimte tot verzinnen over, stel nu dat er een groot zwart gat de hele wereld zal opslokken, of er een grote epidemie uitbreekt ! Wel, in dat geval zou ik gewoon zeggen; lees onze volgende delen voor extra informatie!

Deze post heeft 66 reacties

 1. Fakkel

  In 2000 zouden er ook rare dingen gebeuren.Iedereen zat er op te wachten en er gebeurde niets. Hoe dikwijls kwamen ze van deur tot deur om ons wijs te maken dat de wereld zou vergaan !! Dat we ons moesten klaar maken voor dat grootse gebeuren. Verhalen en fantasie zijn een onderdeel van het menselijk zijn en dat zal niet veranderen. Ik heb eens teksten gelezen op de site Niburu.nl, wel ik weet niet goed waarmee die mensen mee bezig zijn, in ieder geval kan ik mij voorstellen dat ook daar veel mensen hun toevlucht in vinden, het is nooit anders geweest. Zalig zijn de dwazen !!

 2. Mitox

  Hier blijkt maar weer uit wat voor simpele mensen complot theorie denkers en ‘believers’ zijn.
  Deze mensen laten zich niet weerhouden door gebrek aan kennis en verzinnen gewoon weer wat nieuws als je hun fantasie verhaal weerlegt met feiten.

  Een mooi voorbeeld is het ruimteschip verhaal dat op 14 oktober 2008 op aarde zou komen volgens niburu.nl, het kwam zelfs in het nieuws, het verbaasde me dat het nog door sommige mensen geloofd werd ook in mijn omgeving.
  En toen het moment aanbrak dat we gigantische ruimte schepen door de lucht zouden moeten zien vliegen bleek er niks aan de hand te zijn.
  Later verzonnen ze er gewoon weer een verhaaltje aan vast dat het echt gebeurt is.
  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=19158

  Ook het chemtrail verhaal, 11/9 complot, maanlanding complot, allemaal zijn ze met feiten weerlegt en toch blijven veel mensen het geloven terwijl ze totaal geen kennis hebben van zaken.
  Mijn conclusie: complot denken is gewoon een hype waar het 2012 verhaal ook bij hoort, zoiezo lijkt het erg populair tegenwoordig te zijn om alles in twijfel te brengen maar als je dan even verder vraagt waar dat uit blijkt krijg je vaak een onduidelijk antwoord wat ze ergens op internet hebben gelezen.

 3. Wim

  Geweldig dit! Ik keek na het eerste artikel hier al reikhalzend uit. 2012 zullen we met zijn allen gaan herinneren als het jaar dat de aarde weereens niet verging. Net als alle voorgaande jaren waarin de Aarde cq. mensheid niet verging.
  Alle planeetjes op een rij in 2012? Nou en? Inderdaad Fakkel, op 5 mei 2000 is de aarde hierdoor ook niet vergaan. Zie artikel uit 1998(!) (http://www.badastronomy.com/bad/misc/planets.html), waarin wordt uitgelegd dat dit totaal niks uitmaakt op de toestand van de Aarde
  Niburu/Planet X? Nonsens! Zoals in bovenstaand artikel, is dit meerdere malen aangetoond.

 4. Pascal.

  Planeet X is in mijn ogen ook pure onzin en vele samenzweringsverhalen ook….. maar ik bekijk de aangekaarte onzin altijd als ”er moet een KERN van waarheid inzitten anders had het geen bestaans recht”. Wat deze waarheid over dit verhaal is weet ik niet maar van wat ik heb gezien is het altijd veel simpeler dan men denkt. Een mens leeft in en van mysterie… dit omdat men veel dingen over zichzelf niet ”weet”, bijvoorbeeld over wat men (de mensheid) hier op deze aardbol voor functie heeft.

  Ik heb me via een hele andere weg (oude wijsheid) verdiept in het zoveel besproken 2012 verhaal en moest tot de conclusie komen dat de mens zoals ook in dit geval het onheil altijd buiten zichzelf zoekt en dat is ook de reden dat bijna niemand de pure waarheid kan zien. Deze waarheid is gewoon wat het is” zonder illusionaire verhalen zoals deze…. ‘

  Dat er grote veranderingen op komst zijn en er tevens al zijn kan iedereen met eigen ogen zien… het feit dat er zelfs op deze site aandacht aan wordt besteed laat op z’n minst zien dat iedereen voelt dat het weleens goed fout zou kunnen gaan. Het zijn enkelt de manieren waarop men ”denkt” dat er iets te gebeuren staat waardoor er vele illusionaire verhalen geboren worden. Oude wijsheid liet na dat denken de dwaalweg is en aangezien de mens denkt dat zijn denken iets goddelijks is en hier altijd op gebouwd heeft zal dit hele welles nietes verhaal ons zeer rauw op de maag komen liggen.

  De functie van de mens hier op aarde is niets anders dan ”energië vrijmaking” (net als de rest van de evolutie) om de aarde die een bepaalde energië meekreeg bij haar ontstaan (dus vanaf de BigBang) haar rondjes om de zon te laten voortzetten. De aardse energie is dus al jaren aan het afnemen, de dampkring bijvoorbeeld is een eerste uiting van een planeet om energie te behouden (werkt als een soort dekentje). De mens is de laatste noodsprong van de aarde om haar energië te gebruiken en de mens vond dan ook niet voor niets de kern van energië.
  Ik ben er dan ook zeker van dat als de ”druk” door kosmische processen te groot wordt (wat op gezette tijden gebeurt =oude wijsheid) de mens de kernenergië zal gebruiken.

  Ik ben er dan ook zeker van dat wij onszelf vernietigen en de aarde nog even energië meegeven en haar dus nog even in leven houden.

  Haha… ja, we zijn echt niets meer dan een speelbal van de natuur ! Gelukkig beleven wij dat door ons duivels denken niet zo.

  Pascal.

 5. adenis

  zeer goed stuk. Mooi ook de historie achter het verhaal. geeft goed weer hoe dit verhaal tot leven is gekomen.

  al denk ik dat dit de believers niet zal weer houden om dit artikel als onzin te bestempelen. 🙁

 6. Samantha Diesel

  Dat wist ik niet, dat er een bruine dwerg om onze zon cirkelt. Heeft dat ding ook nog een naam gekregen?

 7. Jonathan Dhaese

  Pascal,
  Ik begrijp niet goed wat je persoonlijke mening is, bij het begin dacht ik dat je niet geloofde in 2012, maar hoe verder ik las, hoe meer ik het tegenovergestelde denk.

  Planeet X is ontstaan omdat de baan van Neptunus afwijkingen vertoonde, afwijkingen die -dacht men- veroorzaakt werden door een planeet met een zeer grote zwaartekracht. Achteraf zag men dat er fouten waren in de waarnemingen en dat bijgevolg de baan van Neptunus volkomen verklaard werd door de Newtoniaanse gravitatiewetten. Het is te vergelijken met de planeet Vulcanus – een planeet die in het leven geroepen is om de steeds veranderende ellipsige baan van Mercurius te verklaren. Enkel bleek het dan te gaan om fouten in de wet van Newton, wat gecorrigeerd werd door Einstein.

  Daarnaast maak je een fundamele fout bij je redenering over energie. Er zijn twee ‘bestaansvormen’ van energie, je hebt de fysische energie (E=mc² enzovoorts) en ook de ‘mystieke’ (?) vorm van energie. Die laatste energiesoort is die die gebruikt wordt door alle soorten paranormalen. De energie die we halen uit radioactief verval is vanzelfsprekend fysische energie, de energie die je beschrijft over de aarde en de zichzelf vernietigende mensheid is denk ik mystieke energie. Niet te vergelijken dus.

  Ten slotte zou ik ook willen zeggen dat ik vind dat mensen de speelbal zijn van de natuur zolang ze dat zelf willen geloven :). Fatalistisch gedachtegoed leidt meestal tot pessimisme. Ik ben er persoonlijk rotsvast van overtuigd dat de mensheid ‘alles’ kan wat hij wil bereiken – ziektes uit de wereld helpen; de aarde, het zonnestelsel en het universum overwinnen, enzovoort. Het enige wat we nodig hebben is tijd, tijd om alles te onderzoeken, tijd om aan oplossingen te werken, … Bijgevolg zie ik de natuur an sich de speelplek van de mens waar hij kan experimenteren bij het zoeken naar oplossingen, eerder dan de mens te zien als een speelbal van de natuur.

 8. Jonathan Dhaese

  Samantha Diesel,

  Ik ben het niet zeker (ik vind er niets over terug op Wikipedia), maar ik denk dat het de naam Niburu heeft gehouden.

 9. Jonathan Dhaese

  Vreemd in het artikel trouwens, ik ben vrij zeker dat de afwijkingen in de baan van Neptunus en Uranus te wijten waren aan foute waarnemingen/berekeningen terwijl men hier zegt dat het een tijdelijke verstoring moet geweest zijn. Nou ja er blijft geen ruimte over voor Planeet X.

 10. Twix

  Op 22 december zal dik in de krant gedrukt worden: “EINDE WERELD 2012 KLOPTE NOOIT”

  Waarom gaan mensen nu onzin op YouTube gooien. Ik ga gezellig kerst vieren in 2012!

 11. Nick

  In principe ‘met alle gekheid op een stokje’ klopt “EINDE WERELD 2012” wel, want daarna gaan we weer een nieuwe wereld in met weer een nieuwe theorie over het einde, dus er veranderd wel wat 🙂
  Overigs vind ik de fantasie van de Annunaki wel leuk om te lezen. Vrouw heeft seks met aap 🙂 Geweldig!
  Ik heb zelfs ergens gelezen dat sommige wereldleiders zoals bijvoorbeeld G.W Bush contact hadden met de Annunaki en dat de USA op hun aanraden het project H.A.A.R.P. is gestart.
  Wel een gaaf script voor een mega sifi movie……Ik ga ff Steven Spielberg bellen (nog zo een verzinsel) hahahaha

 12. Hans

  Kannibalistische reptielen? Saai, ik geloof dat ik die film al gezien heb…

  Over die bruine dwerg: Is dat echt zo?! Nog nooit van gehoord – en dat lijkt me toch wel erg onwaarschijnlijk als het ding daar echt is. Heb je een link of zo met een bevestiging hiervan? (Ik heb ge-Googled, maar ik kom alleen maar op allerlei wazige 2012-sites terecht…)

 13. Aika

  Zo hey, de bijbel heeft zijn incest verhaal en dit gaat weer over dierensex… moet niet gekker worden. Wat voor sex verhaal zouden ze hiernaa gaan verzinnen? ^_^
  Het Annunaki verhaal klinkt trouwens wel leuk (zonder de dierensex dan) voor een film of een boek.

  Die believers komen bij mij over als simpele zielen, die je van alles wijs kunt maken. Als je het een beetje slim doet kun je dit makkelijk uitbuiten om er flink geld mee te kunnen verdienen.

  Een epidemie is trouwens niet eens zo erg, een pandemie is veel extremer. 😛

 14. Jan V

  Waar kan je ergens meer info vinden over die bruine dwerg? Hier had ik eeerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Dit lijkt me best een interessant studieobject 🙂 Is het dan ook niet zo dat die bruine dwerg zijn eigen planetenstelsel kan hebben? Vermits die gevormd wordt zoals een “gewone” ster? En waar komt die eigenlijk vandaan, is hij hier per toeval terechtgekomen of ontstond hij uit dezelfde stofschijf als de “onze”?

 15. Pascal.

  Beste Jonathan Dhease,

  Wat leuk nu dat je op mijn reactie reageerd. Je begint met Planeet X is ontstaan…. waardoor ik mijn standpunt over met mensenlijke denken en dus zijn versinsels gelijk duidelijk maakt. Planeet X is iets wat zoals je ziet in de mensenlijke geest leeft en is inderdaad ook een illusie gebleken.
  Leuk dat je hierna het artikel nog even voor me overschrijft.

  Ik zie dat je ”denkt iets te weten” en geeft me daarna als voorbeeld de beroemde formule… haha als dat al geen giller is dan weet ik het niet meer.
  Daarna probeer je volegens mij erg verdekt en gebrekkig duidelijk te maken dat de aarde geen energië bezit en je wil dus suggereren dat zij stilstaat….hahaha…

  Ach Jonathan, ik begrijp dat jij als je wilt zelf bepaald hoe alles en wanneer alles gebeurt… en je voelt je dus al God van je eigen kleine ikke universum. Oké dat kan ik dan nog begrijpen dat je dat zo voelt in deze tijd van ”de sense of nonsense”, maar dat je daarna ook nog invullingen gaat maken over ziekte terwijl je niet eens weet wat ziekte is en of beter gezegd waarom het er is, dan kan ik alleen maar concluderen: een erg zielige ziel.

  Het is zeker wel leuk je toch de vraag te stellen: wat is ziekte en waarom is er ziekte ?
  Niet dat ik een wel door-dacht antwoord verwacht, die of DE hoop heb ik al opgegeven….

  Met goddelijke groet…haha…

  Pascal.

 16. Jonathan Dhaese

  Jan V,

  Net zoals Jupiter en alle andere objecten uit ons zonnestelsel heb ik een sterk vermoeden dat ook dit object gevormd is in dezelfde stofwolk, ook al moet ik toegeven dat het een gok is. Ik heb er in ieder geval ook nog niet van gehoord.

 17. Jonathan Dhaese

  Pascal,

  U denkt dat de aarde plots meer of minder energie zal bezitten als de mensheid vernield is?

  Off the record, bent u trouwens psycholoog? U schijnt mij al jaren te kennen.

 18. Aika

  Jonathan Dhaese,

  Het universum overwinnen lijkt mij nou weer zeer onwaarschijnlijk, omdat het gewoon te groot is en ook vanwege het feit dat de mensheid waarschijnlijk nooit de tijd krijgt. In deze eeuw verwacht ik dat de mensheid tegen veel problemen zal aanlopen, en dan doel ik niet op verzinsels als Niburu. Maar denk dan meer aan overbevolking, ziektes, uitsterven van dieren etc.

  Pascal,

  Waarom moet altijd alles nou weer een functie hebben?

 19. Bogomiel

  Ketters dat zijn het! Toch?
  ——————————
  Ze hebben ons maar wat wijs gemaakt.

 20. Jonathan

  Aika,

  Ik ben overtuigd dat de zwaartekracht ooit de uitdijing van het heelal zal overwinnen en zal eindigen in een big crunch, met andere woorden ooit zal alles opnieuw eindigen in een singulariteit. Maar ik hoop heel hard dat er ooit (binnen miljoenen jaren 😉 ) een manier is om het te overleven.

 21. baitali

  zeker weer zo’n priester of zo
  die dit schrijft echt weer zo’n criticus

 22. Jonathan

  baitali,

  U lijkt sterk op Pascal, u schijnt mensen op slag te kennen door enkel en alleen iets te lezen dat ze geschreven hebben. Wij (ik behoor ook tot de redactie van Astroversum) zijn dan wel geen journalisten, toch zijn wij van mening dat sommige mythes omtrent het heelal uit de wereld moeten geholpen worden. Daarmee ben ik trots dat u ons als critici bestempeld, doch zijn ons artikels geschreven zonder enige religieuze achtergrond. Uit uw reactie ga ik u toch ook niet uitschelden voor luie puber of iets dergelijks?
  (N.B. ik heb niets tegen priesters, wel tegen mensen die het gebruiken als scheldwoord)

 23. Pascal.

  Waarom moet altijd alles nou weer een functie hebben?

  Aika,

  Omdat niets er voor niets is en alles van en voor elkaar leefd, Jonathan kan je wel vertellen hoe dit werkt en wat hij er voordat er de sin-gulari-teit aanbreekt eraan kan manipuleren.

 24. Pascal.

  Jonathan,

  Ik kan je een boek aanraden over plotselingen veranderingen… waar men nu eindelijk weer achter komt… ja ”weer” omdat alles al eens is geweten. Het is jammer dat het bij ons het geweten is geworden.
  De taal is er gelukkig nog duidelijk over en het is ook niet vreemd dat we praten over re-search oftewel her-ontdekkingen.

  http://www.evolutionaryleaps.com/largercover.htm

 25. Jonathan Dhaese

  Pascal,

  Als niets er voor niets is, waarom hebben wij een blinde darm? Waarom hebben wij een staartbeentje? Waarom heeft materie een massa? Waarom heeft Hitler gruweldaden gepleegd? Waarom bestaat onze grond voornamelijk uit Silicium en Aluminium en niet uit bvb. puur goud? Zo kun je nog duizenden vragen stellen. Feit is dat het meeste wat bestaat geen functie heeft, het is er gewoon. Iets heeft een functie omdat de mens of ander levend wezen er een functie aan heeft willen geven.

  Daarnaast raad ik je aan op de bal en niet op de man te spelen. Door mij persoonlijk aan te vallen maak je enkel jezelf belachelijk.

 26. Theo

  @baitali & Pascal
  Is fok.nl of geenstijl.nl niks voor jullie?
  Daar kan je lekker om je heen schoppen en je frustraties kwijt raken.
  Dan kunnen we het hier beschaafd houden.

 27. Marsss

  2012 is wel een zonnecyclusjaar. Betekent een nieuwe piek in zonne-activiteit die waarschijnlijk 30-50% hoger ligt dan in 2001. Dit is JUIST zo gevaarlijk omdat er nu juist een lage activiteit is. Dit is ondertussen al weer uitgelekt. Dus of het zo geruisloos zal verlopen…nee denk het niet.

 28. Jonathan Dhaese

  Marsss,
  Of het nou een zonnecyclusjaar is of niet – het is gevaarlijker op aarde als de zon zeer inactief is (zie 16-17e eeuw toen de zon ruim vijftig jaar zeer inactief was en er een kleine ijstijd was op aarde) dan dat ze de zon zeer actief is. Een te actieve zon is slecht voor de satellieten en in zeer kleine mate voor de levende wezens op aarde, maar ik zie geen reden om te vrezen dat toevallig in 2012 het magnetisch veld het plots zou laten afweten. Daarnaast ben ik er vrijwel van overtuigd dat de maya’s geen weet hadden van zonnecyclussen (ik ben het niet zeker), omdat Galileo de eerste persoon was die zonnevlekken had waargenomen.

 29. Feije

  2012 is een datum die je terugvind bij vele voorspellers en het einde van de mayakalender. Je zou bijna zeggen dat er inderdaad iets staat te gebeuren wat ons huidige idee van de wereld op zijn kop zou kunnen zetten. Maar dat zou van alles kunnen zijn; een inslag, een bewustwording of wat meer naar de aard van deze site; een supernova in de ‘nabije’ omgeving? Denk hierbij eens aan Betelgeuse?!

 30. Feije

  PS
  Kijk ook eens bij de blogs op Mike Browns Planets; heeft er een tijdje terug een leuk artikel over geschreven omdat zijn mailbox vol loopt met vragen van mensen die wel eens van een echte astronoom willen horen wat die van al die theorieën denkt.

 31. carlo peters

  Is de vraag misschien:waarom zou er niet iets kunnen gebeuren wat wij totaal niet verwachten?
  Of het nou lastig,prachtig of wat dan ook is.Wetenschap wordt ook nog wel eens verrast in zijn zekerheden toch?De psychologie van:alles is zoals het is,blijft altijd zoals het is enz.Misschien in die richting denken?

 32. Aika

  Ik las trouwens gisteren op de niburu website dat Niburu niet langer een planeet is maar een sterrenschip. ^_^

  Het is leuk dat ze kijken naar films/series als Star Trek, Star Wars, Stargate, maar blijkbaar beginnen ze hierdoor de realiteit uit het oog te verliezen.

 33. Wok

  Interessante discussie hier…. maar… de 10de planeet, nibiru of planet X hadden oorspronkelijk niets met elkaar te maken. het één heeft te maken met de verstoring van de omloopbaan van de buitenste planeten (die een rekenfout bleek te bevatten), het andere door de kleitabletten van Sitchin (die als enige de tabletten kon vertalen) en het laatste als combinatie van die twee (met X als cijfer 10 of als hypothese).
  2012 heeft hier niets mee te maken, die datum is er gekomen door de Maya kalender; de Maya’s die een ongelofelijke precisie hadden in hun berekeningen kwamen tot deze datum als einde van een cyclus. Ook bij de egyptenaren hield men rekening met dergelijke cycli (plantdatum, oogstdatum, sterren, zon, …)
  Na enige hocus pocus berekeningen van verschillende mensen (waaronder ook wetenschappers) kwam men tot het besluit dat deze datum ook wel eens kon samenvallen met andere gebeurtenissen die in het verleden herhaaldelijk plaats hebben gevonden; denk hierbij aan de samenstand van planeten of magnetische ompoling.
  Ook Bijbelverhalen kon men erin betrekken. Nu spreekt men zelf van een pre-diluviaans tijdperk (van vóór de zondvloed) waarvan die gebeurtenis wel eens zou kunnen samengevallen zijn met de passage van..jawel…Nibiru. Men begon opnieuw te rekenen en inderdaad dit kon allemaal kloppen.

  Het enige wat hieruit kan besloten worden is dat er inderdaad cycli bestaan waarvan wij zelf nog niet op de hoogte zijn. De datum van 2012 komt enkel en alleen voor als einde van een cyclus bij de Maya’s en is niet meer dan een datum.
  Voor de mensen die toch nog hoop hebben: ooit komt er wel een cataclysme en daarvoor moet maar één iemand een juiste berekening maken 😉

 34. Pascal.

  Pascal,

  Als niets er voor niets is, waarom hebben wij een blinde darm? Waarom hebben wij een staartbeentje? Waarom heeft materie een massa? Waarom heeft Hitler gruweldaden gepleegd? Waarom bestaat onze grond voornamelijk uit Silicium en Aluminium en niet uit bvb. puur goud? Zo kun je nog duizenden vragen stellen. Feit is dat het meeste wat bestaat geen functie heeft, het is er gewoon. Iets heeft een functie omdat de mens of ander levend wezen er een functie aan heeft willen geven.

  Jonathan,

  Volgens mij denk je dat de mensheid of beter gezegd het mens”dom” de wijsheid over alles bezit… indien dit het geval was geweest hadden wij toch niet, en zeker nu in deze tijd, tegen zoveel problemen aangelopen ?
  Alles heeft een reden ook al kennen wij deze niet ! Daar ligt dan ook direct het probleem van de mens en dat is….. ”denken en daarna doen”’….. ”zonder te weten”.
  Wist je dan niet dat als voorbeeld de westerse medici er nu erachter komen ”door voornamelijk bewaarde oosterse wijsheid” dat de blinde darm toch een functie heeft en er bacterieën in huizen die ons afweersysteem en maagdarmstelsel in balans houden.
  Dat wij makkelijk zonder kunnen leven nu in deze ”verzorgingsstaat” wil niet zeggen dat het geen functie heeft en dat het weg halen ervan ons niet steeds meer, ook energetisch gezien, uit balans doet raken…. Dit zou, en dat hervinden ze nu ook wederom, ook pas in volgende generaties tot uiting kunnen komen.

  Ik wordt soms gewoon kotsziek van mensen die denken dat alles goed is wat mensen denken en doen niet beseffende dat wij zelf de genen zijn die alle problemen hebben veroorzaakt en dat de oplossingen altijd maar voor meer problemen zorgen…vaak op langere termijn.

  ach ja, ik besef me terdege dat mensen dit nu en zeker in deze tijd niet kunnen zien en/of beleven maar helaas duurt het niet lang meer voordat wij allen rust vinden in het hervonden paradijs… de kosmos van gerecycled stof. Uit stof zijn wij geboren en tot stof zullen wij wederkeren….. wat een wijsheid uit lang vervlogen tijden….haha.

  En dan te bedenken dat inderdaad alles goed is wat er is en problemen een illusie zijn!

  Pascal.

 35. Hans

  Jonathan: Aangezien er totaal geen contact was tussen de Maya’s en Europa (Galileo), en er van de Maya-beschaving weinig bekend is, is het niet te zeggen of ze wel of niet iets van zonnecycli wisten.

  Dat gezegd hebbend: Waarom het feit dat in een kalender van een volk wat al lang niet meer bestaat “toevallig” een nieuw tijdperk begint nou reden moet zijn om te denken dat de wereld eindigt is mij echt een raadsel. Maar mensen die ergens van overtuigd zijn zijn nu eenmaal bijna niet meer van het tegendeel te overtuigen.

  Denk aan die rare vent die beweert dat hij foto’s heeft van kolonies onder het “gezicht” van Mars, wat op dan weer de enige van de miljoenen rotsformaties op mars is waarin met enige moeite een gezicht te herkennen is als je het vanuit de juiste richting bekijkt. Gaat ook helemaal nergens over, maar op Discovery zie ik die vent regelmatig langskomen.

  Of denk aan die “de aarde is 6000 jaar oud” mensen: Als je dan zegt “en die fossielen dan”, dan is het antwoord “God heeft die daar neergelegd om ons geloof te testen”. Ook geen redelijke discussie mogelijk.

 36. Lorenzo

  “Ik wordt soms gewoon kotsziek van mensen die denken dat alles goed is wat mensen denken en doen niet beseffende dat wij zelf de genen zijn die alle problemen hebben veroorzaakt en dat de oplossingen altijd maar voor meer problemen zorgen…vaak op langere termijn.”

  Ik ga volledig akkoord met wat je hier zegt , het is zelf zo dat dit gedeeltelijk aansluit bij de mening van Jonathan , hoe absurd het ook voor jou zal klinken. Vergeet niet dat men pas evolueerd wanneer er noodzaak naar is , in geval van problemen . Waarom zou je immers moeten veranderen als alles goed gaat ? Vergeet niet dat kennis pas snel opgedaan wordt , dat we pas vooruitgang kennen , als er noodzaak naar is . Een simpel voorbeeld hiervan is oorlog , in een mum van tijd ontstaan er nieuwe technologiën , nieuwe medicijnen , nieuwe wapens , nieuwe voertuigen , nieuwe …

  Als je je kan voorstellen hoe snel men vooruit gaat in oorlogstijd , stel je dan voor hoe snel onze technologie vooruit zou gaan als we zomaar een totale uitsterving voor de boeg hebben . Je zegt zelf dat als we een oplossing vinden voor een probleem er nieuwe problemen zullen opduiken . Wel , voor dat nieuw problemen is er ook een oplossing , en ontstaat door die oplossing een nieuw probleem , wel dan zullen we daar ook wel een oplossing voor vinden . Er ontstaat gewoon een cyclus van problemen oplossen , maar in de tussentijd gaat onze techniek alsmaar vooruit , de problemen worden groter en we zijn verplicht te blijven onderzoeken . Net zoals dieren dienen te evolueren door verschillende problemen moet wij blijven evolueren aan de hand van onze technologie en kennis .

  En als we echt zoveel problemen zullen hebben als jij zelf weet te zeggen , komen we uiteindelijk toch gewoonweg uit bij een super ras met immens veel kennis en technologie . Een ras dat je kan vergelijken met het eerder door Jonathan genoemd ras.

  Zoals ook eerder genoemd in dit artikel hebben we tijd nodig . Elke evolutie heeft tijd nodig , het zijn wij zelf die tijd mogelijk zullen moeten maken door onze kennis en technologie steeds verder te ontwikkelen . Ik geloof dat onze technologie het mogelijk zal maken om hier nog miljoenen jaren te vertoeven . Ik zeg niet dat het simpel zal worden , dat niet , maar het is mogelijk .

  Je zegt zelf dat alles hier is met een doel , dat alles hier om een bepaalde reden is . Wel , in dat geval denk ik niet dat de mensheid of de Aarde met al haar levensvormen hier is om uit te sterven , we zouden in dat geval een veel groter doel moeten hebben . Miljoenen jaren van evolutie , van ‘groot’ worden zomaar weggooien in een massale uitsterving is het laatste doel dat ik mijzelf voor ogen kan halen . Zeer zeker uit spiritueel oogpunt zou ik mij niet kunnen inbeelden dat iemand ons hier geplaatst heeft met het doel uit te sterven . Alhoewel ikzelf niet actief ben in geloof en spirituele zaken , durf ik wel zeggen dat elk mens / dier hier is met een doel , het zij anderen te helpen , hen liefde te tonen (spiritueel) , het zij zich voort te planten , de Aarde te bevolken en te evolueren .

  Het is voor sommigen moeilijk te bedenken dat niet alles eindig is . De mensheid heeft hier altijd problemen mee gehad , alles eindigde in hun ogen . Een gekend voorbeeld is gewoon nog maar dat men in het verleden dacht dat de Aarde plat was , wel , volgens hen was de Aarde plat ,had een begin en een einde . Het is voor ons moeilijk te bevatten dat iets niet eindig is , dat het universum niet eindig is of dat de dood niet het einde hoeft te zijn zoals in vele Godsdiensten vertelt word . Ikzelf vind het ook moeilijk te bevatten dat de dood niet het einde hoeft te zijn , maar ik laat ruimte tot denken vrij en ga niet zomaar bepaalde godsdiensten bekritiseren , nee ik toon repsect voor hun gedachtegang! Er zijn nog tal van dingen die zullen eindigen , een cyclus van de Mayaanse kalender , het bestaan van de Aarde , het bestaan van ons zonnestelsel , het bestaan van diersoorten … Maar ikzelf wil niet geloven dat hierdoor de mensheid zal ophouden met bestaan , net zoals ik niet wil geloven dat de Aarde plat is . Vele dingen kennen misschien wel een einde , maar anderen hebben gewoonweg geen einde . Wij zijn gewoonweg degene die ervoor moeten zorgen dat we dit einde overwinnen en dat ons ras geen einde zal kennen . En die overwinning zal niet gebeuren door pessimisten zoals jij , nee deze overwinning zal gebeuren door mensen met hoop , met visie en mensen die toekomstgericht denken . Mensen die willen evolueren en willen kennis opdoen , mensen die geloven in het voortbestaan van de mensheid , mensen die steeds willen blijven vechten , hoe hopeloos de situatie ook lijkt .

 37. Nick

  @Lorenzo,
  Ik sluit mij aan bij je beredenering maar ik wel daar wel een kanttekeningetje bij zetten.

  Sinds dat de mens het kapitaal heeft uitgevonden zoals wij dit nu kennen en daardoor een evolutie in gang hebben gezet, d.m.v oorlogen, uitvindingen e.d., is het met onze Aarde en daarmee de mens niet beter gegaan. Ja, we hebben meer kennis en technologie in pacht om ons leven aangenamer te maken, maar wat is vooruitgang wanneer geld het belangrijkste in ons leven is en waar wij allen van afhankelijk zijn geworden.

  Voordat de eerste W.O. begon werden de dollars per miljoenen per dag gedrukt om de mensheid de mogelijkheid te geven tot het kopen van auto’s, huizen, maar ook wapens en technologie. Dit werd voornamelijk gecreeerd door leningen.
  De burgers werden gestimuleerd mee te doen aan de oorlogen, omdat het voor hen beste kans was de leningen terug te betalen. (evolutie, noem ik in dit geval oplichting, maar dat is mijn persoonlijke mening)

  We hebben tegenwoordig de technologie al in pacht om de fossiele brandstoffen te laten voor wat ze is, maar daar wil men niet aan geloven, omdat het ten koste gaat van het kapitale regime en we onze schulden nog altijd moeten terugbetalen.

  Zolang wij mensen afhankelijk blijven van het kapitale regime, zullen wij blijven hangen waar we op dit moment zijn en dat is voor mij zo klaar als een klontje. Evolutie laat in dit geval echt op zich wachten, ondanks de te verwachten problemen.

  Als wij mensen met een doel op Aarde aanwezig zijn is het wel om onze Aarde te eren en te behouden van verwaarlozing en niet, zoals we het nu nog steeds doen, uitputten om ons kapitale regime hoog te houden.

  Nee ik geloof niet dat 2012 ons einde zal betekenen, dat wordt ook niet beweerd in alle voospellingen die je op internet kan vinden. Ik geloof ook niet dat een planeet ons zal passeren om onze zwaartekracht te verstoren. Ook geloof de volledige inhoud van de bijbel niet.

  Maar een voorspelling van het einde van de mensheid, zoals wij die nu kennen is wel een logische voorspelling, want die kunnen wij vooronszelf regiseren en produceren.

  Ik denk dat wij als mensheid de “man met de hamer” zullen treffen en deze zal ons laten knielen en in laten zien, wat onze “evolutie” ons gebracht heeft.

  Wij straffen onszelf door onze gulzigheid en onze Aarde zal het ons laten inzien en dat kan het einde van het menselijke ras beteken. Tenzij wij er nu wat aan doen, maar mijn vraag is dan, wat moet er veranderd worden om ons verder te evolueren naar een ‘superras’? Reizen naar Mars, ontwikkelen van ruimteschepen om het heelal te ontdekken? Alles gefinancierd door de overheden en de financiele instellingen, zodat onze Aarde nog meer afhankelijk wordt van ons en onze exploratiekennis naar de uitputting ervan. Mijn antwoord is dan; Nee, beide benen op de grond houden en eren wat je hebt en zorgen dat de schade die we al hebben veroorzaakt kunnen herstellen en gek genoeg lukt dat sneller, zonder onze gulzigheid en honger naar kapitaal.

  Daarnaast wil ik nog een voetnootje maken, dat dit forum niet bedoeld is om elkander persoonlijk aan te vallen. Houd elkaar in ere, het begint geloof ik nog altijd bij jezelf; Een beter milieu.

 38. Pascal.

  Lorenzo, dank voor je heldere reactie.

  Ik kan proberen je denkbeeld van vooruitgang om te draaien naar achteruitgang met te verduidelijken dat ”vooruitgang tegelijkertijd achteruitgang is”, al is dat niet makelijk.

  Wij (de mens) beleefd ”een nieuw gevonden oplossing voor een zelf gecreeëd niet bestaand probleem” als vooruitgang. Je geeft zelf al mooi aan dat er een cyclus ontstaat van problemen. Nu zijn er drie hoofdkenmerken van een cyclus dat is: eerst groei, dan bloei en dan regressie…. waarna de cyclus opnieuw begint.

  Dan kan ik iets uitleggen door te zeggen dat oude wijsheid ons onder andere naliet dat….

  ”Alle cycli in het universum zijn elkaars gelijke omdat alle cycli uit elkaar geboren zijn en alles in deze cycli gebeurt tegelijkertijd”. Alleen de aller grootste cyclus ( het heelal) en de allerkleinste cyclus (het atoom) heeft zijn weg naar oneindigheid gevonden en alles wat hier tussen ligt is eindig en WERKT voor oneindigheid van beide doormiddel van stofwisseling en/of verbranding van materie.

  Laat het even op je inwerken want het is gebleken dat dit niet makkelijk is in te beelden.

  Evolutie is niets anders dan vechten tegen achteruitgang! Je geeft zelf goed aan dat dit pas in tijden van nood gebeurt zoals bij de mensen cyclus in oorlog, precies zo is het.
  Als voorbeeld:
  Bij cellen werkt dit precies hetzelfde en in tijden van nood (=voedselschaarste=energië schaarste) gaan de cellen samenklonteren en specialiseren ” om energië te behouden”. Zo kan alles in dit systeem wat uiteindelijk uitgroeit tot een organisme een bepaalde functie uitvoeren. Maar! eenmaal gespecialiseerd kunnen de cellen niet meer terug dus… is er weer voldoende voedsel dan gaan de cellen delen (=groei). Zo krijgt men een variatie aan organen en in het groot soorten…gekoppeld aan de hoeveelheid energiën op een bepaalde plaats in tijd.
  Deze soorten leven van elkaar en voor elkaar…. en dan vooral de laats (uit nood) ontwikkelde soort leefd VOOR alle eerder ontwikkelde soorten, anders zou deze niet zijn ontstaan. Het afval van deze soort is daarmee weer de voeding voor de lagere soorten, zo krijg je een kringloop die volledig in balans is totdat…..En dan nu ”kanker”….

  Bij kanker bleek dat eenmaal gespecialiseerde cellen dat zij hun afval, door een ander ”burnout” geraakt orgaan die dit afval zou moeten opnemen, niet meer kwijt kunnen en dus noodgedwongen hun ”eigen afval gaan recyclen” om niet te stikken in hun eigen vuil.
  Deze cellen worden dus ongespecialiseerder en gaan de functie (voedsel opnemen) overnemen van andere cellen. Dat is ook de reden dat deze cellen niet worden afgestoten door andere andere organen en dus gaan uitzaaien.
  Kanker is dus de laatste noodsprong om een uit balans geraakt systeem zo lang mogelijk in balans te houden. In tegenstelling tot wat veel mensen dus denken betekent dit dat kanker het leven rekt in plaats van dat het lichaam voor tijdig dood gaat.

  Kijken we nu naar de mensen wereld en zijn functie om al het afval van de evolutie zoals bijvoorbeeld olie te gebruiken zodat de aarde met al zijn soorten hiervan energetisch gezien de profijt van heeft dan betekent dat dus dat wij de kankercellen zijn van de aarde die niet alleen onszelf maar haar met alle andere soorten zolang als mogelijk in leven houdt. Daaruit kunnen we dus afleiden dat de mensen de laatste noodsprong zijn van de evolutie om de aarde haar baantjes zolang als mogelijk om de zon te laten draaien. Het is dus als de mens verdwenen is dat de aarde langzaam terug valt op de zon en de BIG CRUNCH van dit deel van het universum (nu nog uitdijend) in werking wordt gezet

  EN DIT ALLES ALLEEN OM DE PERFECTIE VAN DE ”ONDEINDIGE” KOSMOS TE GARANDEREN.

  Probeer het te zien als een tijdklok waar alle radartjes met elkaar verbonden zijn en precies op tijd eind en begin (of oud en nieuw…haha) inluidt.

  Sorry voor de wat rommelige en ”summiere” beschrijving…. als je wel wilt weten ”hoe en waarom” en over alles wat al eens is geweten kan ik je een site en online te lezen boekjes doorgeven.

  Ik kan je wel zeggen dat niet voor niets elke ”cultuur” aan het einde der dagen hun afval gaan recyclen om niet te stikken in hun eigen vuil.

  Groet,

  Pascal.

  Kijken we iets verder weg dan kunnen we zien dat de kosmische energiën ook invloed uit

  Ik ben de laatste die iemand wil ”over”tuigen dat alles eindigt maar ik kan misschien wel duidelijk maken dat het voor de mens en

 39. Jan V

  Prachtige filosofische discussie maar intussen weet ik nog altijd niets over die zogenaamde bruine dwerg die in onze achtertuin zou liggen. Is dit geen fout van de heren van astroversum want ik denk dat als er in onze achtertuin zo’n bruine dwerg zou liggen, dit best wel groot nieuws zou zijn?

 40. Pascal.

  Sorry voor dat laatste stukje was ik mee bezig maar geen tijd meer….haha

 41. Aika

  Het leven heeft maar 1 doel en dat is overleven, dat zit namelijk in de genen.

  En nu sommige het toch al over evolutie hebbben, lichamelijk (Het uiterlijk) zie ik mensen niet zo snel evolueren (Misschien dat we in de loop der eeuwen ons haar kwijt raken). Onze hersenen daarintegen zullen zich wel blijven ontwikkelen, wie weet gebruiken we in de toekomst wel 50% van onze hersenen. Maar goed dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Maar toch zal het menselijk ras steeds afhankelijker en daardoor een zwakker ras worden. En als er een tijd komt dat we zonder technologie en medicijnen zitten, dan wil ik het nog wel eens meemaken of mensen niet primitief zijn.

 42. Eddy

  Wij moeten pijlsnel wakker worden! Het einde van onze vrijheid nadert! Als je ziet met welke snelheid erna 9/11 allemaal noot wetten door heen gedrukt zijn onder het motto War on terror maar die als ware doel hebben ons te beroven van onze vrijheden en rechten. Kijk om je heen en in de lucht de elektro magnetische kooi is klaar. Totale controle is hun ware doel. De rijkste op aarde (rockefeller, rotchshilds, illuminatie, blauwbloed lijnen) hebben ook weer een hogere macht aan wie zij moeten gehoorzamen. Als je gaat kijken naar de figuren die daad werkelijk de touwtjes in handen hebben achter de schermen zul je op merken dat telkens de zelfde familie namen tegenkomt waar de media ons niks van bericht. Geen wonder want de media comunicatie sattelieten zijn in de handen van deze zelfde families. Nasa verteld ons alleen hetgeen dat ze ons mogen vertellen.

 43. Nick

  Bij google IRAS + Bruine dwerg intikken zal toch wel helpen….

 44. Lorenzo

  “Prachtige filosofische discussie maar intussen weet ik nog altijd niets over die zogenaamde bruine dwerg die in onze achtertuin zou liggen. Is dit geen fout van de heren van astroversum want ik denk dat als er in onze achtertuin zo’n bruine dwerg zou liggen, dit best wel groot nieuws zou zijn?”

  Ik , de schrijver , heb nog enkele discussies gevolgd op het internet en kan niet meteen tot een besluit komen over het al dan niet bestaan van deze bruine dwerg . Ik heb er niets van gevonden op de site van IRAS of NASA , maar heb wel artikels gevonden in kopie’s van kranten en op andere websites . Natuurlijk weten we allen wel dat de media en zeker het internet niet altijd even betrouwbare bronnen zijn , men moet dus met de nodige bekritisering dit gedeelte van het artikel bekijken . In het artikel zelf staat er dan ook geschreven “Uiteindelijk ging het volgens velen om een relatief kleine bruine dwerg in een baan in de buitenste delen van ons zonnestelsel . NASA ging er echter niet verder op in. ” .

  Het is net omdat NASA er niet op in ging en deze de aard van het object wat wazig liet dat verhalen zoals dat van Nibiru eigenlijk geloofwaardig overkwamen destijds. Ik ging in het artikel gewoon verder met het uitleggen wat een bruine dwerg is en met de veronderstelling dat als het een bruine dwerg zou zijn , er hoe dan ook geen leven mogelijk op zou zijn – en deze geen gevaar kan vormen voor de Aarde in 2012 . Dit omdat vele ‘believers’ eigenlijk pleiten dat die bruine dwerg Nibiru zou zijn , ik zeg dan ook gewoon dat op een bruine dwerg geen leven mogelijk is en dit zeker geen planeet is waar verschillende buitenaardse samenlevingen te vinden zijn .

  Het al dan niet bestaan van die bruine dwerg is gewoon zeer onduidelijk , NASA bleef er nogal vaag over en niet alle bronnen zijn even betrouwbaar . Het is alvast wel zeker dat het object waargenomen werd door IRAS . Misschien is het gewoonweg zo dat de aard ook voor NASA nog onbekend is en deze zelf nog verder onderzoek moeten doen , maar dat is dan ook weer gewoon een vlugge veronderstelling .

  Ik hoop hiermee toch wel een beetje duidelijkheid geschept te hebben en wil mij excuseren voor de eventuele onduidelijkheid in het artikel .
  _________________________________________________________________________

  “2012 is wel een zonnecyclusjaar. Betekent een nieuwe piek in zonne-activiteit die waarschijnlijk 30-50% hoger ligt dan in 2001. Dit is JUIST zo gevaarlijk omdat er nu juist een lage activiteit is. Dit is ondertussen al weer uitgelekt. Dus of het zo geruisloos zal verlopen…nee denk het niet.”

  Zeer mooi schrijfstof voor een volgend deel in deze reeks , ik ga dan ook nog niets neerpennen . Van zodra er weer eens wat minder nieuws te rapen valt binnen de astronomie en ruimtevaart begin ik aan dit deel . Ik hoop alvast dat ik je kan gerust stellen met de titel “Waarom de wereld in 2012 niet vergaat” en voor de rest raad ik je aan af te wachten tot ons volgend deel voor extra informatie .

  ______________________________________________________________

  “Zolang wij mensen afhankelijk blijven van het kapitale regime, zullen wij blijven hangen waar we op dit moment zijn en dat is voor mij zo klaar als een klontje. Evolutie laat in dit geval echt op zich wachten, ondanks de te verwachten problemen.”

  Misschien is het kapitalisme en onze zucht naar rijkdom gewoon één van de problemen die overwonnen moet worden . Des te groter de vooruitgang , des te groter de problemen zullen worden . Het zijn dan ook problemen zoals deze die toekomstgericht zullen overwonnen moeten worden . Onze lust naar geld en rijkdom heeft ons slaven van de maatschappij gemaakt , geld is onze drug en daar willen wij elke dag voor gaan werken . Misschien wordt het dan ook maar eens tijd dat we allen gaan afkicken . Ik ben eerder een voorstander van het communistisch systeem in combinatie met het kappitallisme . Hoe dan ook zijn er nog veel problemen op te lossen , maar geen problemen die we niet kunnen overwinnen .

  Verder natuurlijk ook nog wel eventjes opmerken dat onze geld- en hebzucht echt wel tot evolutie geleid heeft . Het is onze hebzucht die kolonisatie mogelijk gemaakt heeft , het is onze agressiviteit die oorlog en kennis opgebracht heeft , het is de koude oorlog die de maanlanding zo snel mogelijk maakte , het is de koude oorlog die de ruimtewedloop gestart heeft , het is de ruimte exploratie die nano-technologie en micro-technologie zo interessant gemaakt heeft . Alles staat in verbinding met mekaar en onze technologie evolueert constant . Alles wat we doen heeft wel ergens invloed op , soms positief , soms negatief . Uit fouten leren we , uit oplossingen leren we nog meer . Zolang we maar genoeg leren en de evolutie snel genoeg gaat om oplossingen te vinden is er geen probleem. Wie niet evolueert blijft achter , zoals Charles Darwin wist te vertellen .
  ________________________________

  “Maar toch zal het menselijk ras steeds afhankelijker en daardoor een zwakker ras worden. En als er een tijd komt dat we zonder technologie en medicijnen zitten, dan wil ik het nog wel eens meemaken of mensen niet primitief zijn.”

  Dat is een zeer goed punt . Wij mensen kennen geen natuurlijke selectie niet meer . Alles blijft leven en alles kan zich voortplanten . Een dwerg , die vroeger sneller opgegeten zou worden door zijn traagheid , kan zijn genen voortzetten . ” Zwakken ” die vroeger gestorven zijn bij de geboorte geven hun genen door . Gehandicapten kunnen zich voortplanten . Iedereen kan zich voortplanten , dik , dun , lang , slank , kort , groot , gezond , minder gezond , ie-de-reen . We hebben zelf de natuurlijke selectie verwijdert en we zijn daar dan ook de dupe van . Maar zolang onze technologie verder evolueert is er geen probleem , zoals je zelf schrijft zouden we zonder technologie en kennis ergens heel anders staan , zeker niet op de top van de voedselketen . Gelukkig blijft onze technologie verder evolueren en hoeven we momenteel nergens bang voor te zijn , al zeker niet voor het jaar 2012 .

  _____________________________________________

  “Sorry voor dat laatste stukje was ik mee bezig maar geen tijd meer….haha”

  Alvast een mooi gedeelte tekst , ik wacht wel op de rest van je tekst ( dat laatste stukje ) voor ik verder reageer . Ik laat mensen liever uitpraten voor ik reageer 🙂 .

 45. Pollewopje

  Mooie discussie ……

  Maar waarom wordt er toch steeds zo vanuit een beperkt kader gekeken?

  Voor een aantal groepen mensen gaat het beter dan ooit, in landen die eerst enorme armoede kende en geen participatie van mensen, komt langzaam het welzijn van grote groepen op gang.

  En gaat het dan zo slecht? Met wie dan?
  Ik zie een wereld die steeds in beweging is, en ook de mensheid die steeds in beweging is.
  Een ramp voor de een hoeft geen ramp voor anderen te zijn.

  Als je in Zuid-Oost Azië woont dan zal het na de tsunamie (meerdere?) ook lijken of er een eind aan de wereld komt. Terwijl wij hier in het westen al weer ver vergeten zijn……..

  Feit blijft dat de mensheid heel veerkrachtig is en steeds meer kennis vergaart.

  BTW: het is niet zo dat we maar 25% van onze hersens gebruiken, dat is een een reclamestunt /zin geweest van de Scient.church (Ron Hubbard) wat een eigen leven is gaan leiden.

  O ja, 2012: doet me denken aan een vriendin die terminaal ziek was. Haar paranormaal genezer waar zei zich aan vastklampte, had haar verteld dat ze niet dood ging. Als de mensen in haar omgeving dat durfde te betwijfelen dan stootte zij die mensen af (op de genezer zijn advies) omdat zij door die negatieve gedachten dan wel dood zou gaan.
  De genezer heeft veel geld aan haar verdient en zij is uiteraard overleden.
  Overigens na een verschrikkelijke doodsstrijd, zonder goede vrienden.

  Dat zelfde principe werkt ook bij de: de wereld vergaat dan en dan…

  als we met zijn allen op een berg gaan zitten bidden (om het simpel te houden) dan zal de wereld ook vergaan, maar dan worden WIJ gered. Tenslotte zijn WIJ verlichte geesten, die misschien wel meer zijn dan die andere stommerds die niet naar ONS willen luisteren.

  Als de wereld dan niet vergaat, dan houdt het in dat WIJ de wereld gered hebben door zo goed te bidden of door ONZE energieën zo goed te sturen etc.

  Of, dat kan ook, we hebben niet hard genoeg gebeden.

  Kortom ook na 2012 zullen de believers hun gelijk proberen te halen.

 46. Jan V

  Geef eens een link waar op een serieuze manier gepraat wordt over een bruine dwerg? Ik vind hem niet en hoe meer ik zoek hoe meer ik overtuigd ben dat van die hele bruine dwerg historie niets klopt. En wat 2012 betreft: get a life.

 47. Pollewopje

  p.s. ik had het geschreven voor lorenzo zijn stuk

 48. Nick

  Dank je voor je uitleg Lorenzo.
  Kapitalisme maakt dus technische evolutie mogelijk! Dat is dus de rede dat wij mensen verslaafd zijn aan het verdienen van geld zodat wij deze evolutie kunnen voortzetten.

  Kapitaal wat nu verdient wordt, wordt voornamelijk vergaard door en vanuit de fossiele stoffen van onze planet. Deze zijn daarentegen schadelijk voor het milieu (Aarde) en dus het dierenrijk (o.a. mensheid)

  Het is theoretisch mogelijk om iedereen in milieuvriendelijke auto’s te laten rijden, het is mogelijk iedereen zonnepanelen te laten plaatsen, waarom wordt dit tegen gehouden of andersgezegd zo onaantrekkelijk gemaakt en onbetaalbaar? Daarentegen worden bijv. kolencentrales uit de grond gestampt alsof het paddestoelen zijn, boorplatformen en onderzoeken naar nieuwe gaswinningen zijn aan de orde van de dag.

  Waarom blijft men doorgaan met het uitputten van onze Aarde en daarmee onszelf; simpel, geld! Kapitaal om onze technische evolutie in ieder geval voort te zetten, zodat wij uiteindelijk een kolonie hebben op de maan en of Mars om maar iets te noemen.

  Willen wij onszelf blijven evolueren dan is het kapitalisme en dus de verslaving aan geld verdienen nodig en daar komt men nooit meer vanaf en dat zal tevens onze ondergang beteken, 2012, 2022, 2222 of wellicht later, maar van deze verslaving, komen wij niet meer vanaf, daarvoor staat er teveel op het spel en zijn wij te “verslaafd”.

  Daar wil ik nog even bij melden, dat er verhalen rondzwerven op sites als bijv. Niburu, dat wij zullen worden begeleid door buitenaards, hoger en inteligenter leven, die ons het juiste pad zullen wijzen. Maar dan kom ik weer terug op dezelfde theorieen als van de Annunaki’s en 2012 en is dus speculatief en niet op waarheid berust.

  Time will tell, maar vooralsnog sta ik hier met beide benen op de grond.

 49. Lorenzo

  “Geef eens een link waar op een serieuze manier gepraat wordt over een bruine dwerg? Ik vind hem niet en hoe meer ik zoek hoe meer ik overtuigd ben dat van die hele bruine dwerg historie niets klopt. ”

  http://www.planet-x.150m.com/iras.html

  Alhoewel dit zeker en vast niet de meest betrouwbare bron is , heb je hier toch een gedetailleerde bespreking die qua data en bespreking grotendeels correct is . Dergelijke pagina’s vind je nog relatief makkelijk op het net , maar zijn moeilijk te controleren op waarheid . Het komt er uiteindelijk op neer dat men allerlei verklaringen de wereld ingegooid heeft en NASA eerder weinig details vrij gaf . Maar zoals eerder gezegd moet er met de nodige bedenkingen gekeken worden naar dit gedeelte , het hemellichaam bestaat maar de aard ervan is onduidelijk en dat geeft ruimte tot speculatie en verzonnen verhalen . Een bruine dwer was iets dat men destijds de lucht ingooide en volgens veel onderzoekers gewoonweg aannemelijk leek .

 50. Nick

  Ik krijg de indruk dat bij enkelen onder ons vergeten wordt waar al het kapitaal vandaan komt. Vreemd genoeg is het geld wat je in je zak hebt, geeneens terrecht van jou, ondanks dat je ervoor gewerkt hebt. Je hebt een PL en of een hypotheek van 30 jaar en daarnaast draag je heel veel geld af aan de overheid. Per kop van de bevolking hebben we, zonder het direct te voelen in het afgelopen jaar alleen al, 25000 EUR meer schuld gekregen.

  Er zijn in Nederland alleen al genoeg voorbeelden te vinden van mensen die geen cent te spenderen hebben, exucutieverkopen zijn aan de orde van de dag, voedselbanken lopen over van de aanmeldingen. En dan de USA kijk is naar Sacremento bijv., daar zijn nu derde-wereldpraktijken aan de gang, waar hele gezinnen in tentenkampen moeten leven en dan wordt er hier gevraagd met wie het dan slecht gaat….
  Gelukkig niet met ons, want het overgrote deel zit nog op zijn of haar werk of lekker warm thuis, maar het gaat over het algemeen genomen NIET goed.

  En hoe denk je dat het in de derde wereld waar het nu beter gaat is, waar denk je dat hun geld vandaan komt? USA alleen al heeft een slordige 3 Triljoen dollar ($ 3.000.000.000.000) schuld. In 1902 was er geen sprake van schuld in de USA, want iedereen moest gewoon werken en knokken voor zijn of haar bezittingen.
  Deze schulden moeten nu terugbetaald worden en daarom zal je altijd graaiers blijven houden die ten koste van alles incluis de Aarde dit geld willen vergaren. Het grote verschil met 1902 is dat we nu moeten werken en knokken om van onze schulden af te komen, die zijn opgebouwd door een technische evolutie en dus achteruitgang van de Aarde.

  Simpel voorbeeldje: Als ik bij lenen.nl een lening afsluit van 25000 EUR en ik koop een nieuwe auto, dan voel ik mij gelukkig, maar is dat geluk dan terrecht? Stel ik verlies mijn baan en de deurwaarder komt mijn huis leeg halen, zou bidden helpen? Denk het niet, maar G, wat was ik gelukkig met mijn auto.

  Als het IMF een land een lening geeft van 50 Miljard, wat moet daar tegenover staan denk je? Waarom denk je dat Irak ooit is binnengevallen?

  Wat al dit met 2012 te maken heeft, niets! Het enige wat ik wil aangeven is dat de mensheid vastzit in een web van luchtbellen, leugens, lust en egoisme. Niet dat de mens op zich slecht is, maar we worden of we het willen of niet “verslaafd” gehouden aan het geld vanwege een technisch streben en dit staat onze menselijke evolutie en daarmee onze redding en voortbestaan zeer zeker in de weg op onze Aarde.

  Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde, maar ik geloof ook zeker dat wij als makke schapen achter de ondergang aan blijven rennen, omdat we simpelweg, niet anders kunnen.

 51. peter

  @pascal

  Wat sla jij een ontzettend nare denigrerende toon aan tegen iemand die je ongelijk probeert te bewijzen met goede argumenten. hiermee disqualificeer je jezelf volledig als een geloofwaardig persoon om een discussie mee te voeren, nog afgezien van al je kromme conclusies en “feiten”.

 52. NN

  Wat betreft die bruine dwerg, dit staat op de wikipedia pagina over IRAS:

  “The observatory also made headlines briefly with the discovery of an “unknown object” that was at first described as “possibly as large as the giant planet Jupiter and possibly so close to Earth that it would be part of this solar system.”[1] However, further analysis revealed that, of several unidentified objects, nine were distant galaxies and the tenth was “intergalactic cirrus”.[2] None were found to be Solar System bodies.[2]”

  Zie ook de bron: http://web.ipac.caltech.edu/staff/tchester/iras/no_tenth_planet_yet.html

  Het lijkt er dus op dat dit in 1983 een groot verhaal was, maar later bleek het een storm in een glas water te zijn.

 53. pascal

  dankjewel peter voor deze biijdrage ………

 54. Mark

  Probeer alles altijd serieus te lezen maar bij stukjes van Peter en zo verdrink ik werkelijk is de onzin. Wereldschokkende (en absurde) theorien en ideeen worden zomaar neergekwakt zonder enige onderbouwing. Jammer, het haalt het nivo van de site danig naar beneden.

 55. Pollewopje

  @ Mark Je bedoelt toch zeker Pascal i.p.v. Peter?

 56. peter

  Graag gedaan.

  Nu wilde ik eigenlijk ingaan op een aantal dingen die je beweert, maar ik las dat volgens jou kanker het leven van organismen verlengd. Toen besefte ik me dat serieus ingaan op dat soort gebrabbel zonde is van mijn tijd en dat ik liever nog wat interessante artikelen ga lezen.

 57. Jonathan Dhaese

  Nick,

  Je bewering dat het nu met de wereld niet goed gaat, is niet helemaal terecht. Ok we kennen nog steeds arme mensen die leven zonder dak boven hun hoofd, zonder eten enzovoorts. Toch is de wereldbevolking nu beter gevoed dan in de jaren 70. (Ik heb even gezocht naar een bron op internet maar vond er geen onmiddellijk – maar als je de lectuur bij de hand hebt, het staat in het aardrijkskunde handboek Wereldvisie 5-6 voor ASO – Belgisch handboek). Daarnaast heeft men ook onderzoek gedaan naar hoeveel mensen de aarde kan verdragen en het resultaat was: als primitieve mensen die onderhevig zijn aan natuurlijk evenwicht: om en bij de 100 miljoen (zie cijfers.net), met technologische snufjes zoals tractors, betere zaden gebruiken, … 10-15 miljard (http://english.peopledaily.com.cn/200602/27/eng20060227_246424.html). Ik weet het dat kapitaal de mensheid weerhoudt van iedereen goed te voeden, maar als je alle levenswijzen in beschouwing neemt, zie je dat in elk land, of het nou communistisch, kapitalistisch of andere is, er mensen ondervoed zijn. Het is de taak van de mensen en mensheid te zorgen voor zoveel mogelijk mensen, maar het is surrealistisch te “eisen” dat iedereen even gevoed is.

  Pascal,

  Uw omschrijving van kanker tart elke biologische verbeelding. Ik heb even gegoogeld waar je dat vandaan zou kunnen halen en ik kwam op een obscure site waar een zekere Siegfried Willem Bok aan het woord is. Hij deed zijn beklag dat zijn theorie in geen enkel wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd – wel ik vind het niet verwonderlijk. Een wetenschappelijk tijdschrift gaat na of eventuele publicaties een of andere vorm van de waarheid bevatten en om hun reputatie te behouden kan ik mij zeer goed inbeelden dat ze dergelijke artikels nooit zullen publiceren. (voor geïnteresseerden: http://www.google.be/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.geocities.com%2Fgenenban%2Fkanker_ontstaan.html&ei=symPSq_TG8KhjAfuj_jnDQ&rct=j&q=Cancer%3B+a+natural+reactive+mechanism+in+order+to+try+to+survive&usg=AFQjCNGos_TxdXV0nORcg8nObrkmUeEp2w)

  Ik ben geen bioloog, verre van zelfs. Toch ben ik deels op de hoogte van de werking van genen en hoe kankers ontstaan en de meeste vormen ontstaan ruwweg op volgende wijze: cellen moeten zich voortplanten en doen dit via mitose. Hierbij wordt het genetisch materiaal en celorganellen gedupliceerd waardoor uit 1 moedercel 2 identieke dochtercellen ontstaan. De periode tussen twee celdelingen heet interfase. Afhankelijk van de soort cel moet een cel al dan niet snel delen; de meeste cellen moeten zich delen om de paar uren, een hartcel bijvoorbeeld maar eenmaal om de 20 jaar vervangen worden. In normale omstandigheden (geen beschadiging van het weefsel – indien dit wel het geval is treedt er een ander mechanisme in werking) ligt in het genetisch materiaal vast om de hoeveel tijd cellen ‘versleten’ / te oud zijn om nog te functioneren en er dus een nieuwe cel dient aangemaakt te worden.
  Nu kan door een mutatie (veroorzaakt door bijvoorbeeld straling, maar er zijn ook mutagene stoffen = stoffen die mutaties opwekken) dit stukje gen aangetast zijn. Het gevolg is een ongecontroleerde vorm van mitosen: cellen gaan zich voortplanten zoveel als ze willen, naar waar ze willen. Een kankergezwel is dus een te grote hoeveelheid cellen aanwezig zijn (en blijft groeien; de dochtercellen zijn twee mutatiecellen en genetisch identiek aan de moederkankercel!). Men spreekt van uitzaaiingen als de cellen zich ook zijn beginnen voortplanten in andere weefsels waar ze niet thuishoren, bijvoorbeeld een kankerniercel in de darmen en daar ongestoord verder mitose ondergaat.
  (P.S. dit is de meest voorkomende vorm van kanker, er zijn nog talloze vormen, ik las net honderden soorten, van kanker maar ik ben niet gespecialiseerd in kankers, en ik neem aan dat niemand op een spacesite een uiteenzetting wenst te lezen over alle soorten kankers. Toch vond ik dat de waarheid geen onrecht mocht aangedaan worden bij het beschrijven van deze, meestvoorkomende soort van kanker)

  Verder heb ik even moeten lachen bij de stelling dat de zeer complexe levende wezens zoals de mens slechts een achteruitgang zijn op de ‘perfecte’ eerste eencelligen. Het feit alleen dat we er nu over discussiëren spreekt die stelling al tegen – nadenken is ontegensprekelijk een vooruitgang terwijl de eerste eencelligen toch geen hersencellen waren.

  Nu ja, nog een fijne nacht.

 58. Spaceman

  Applaus!

 59. Pascal

  Jonathan,

  Je bent deels op de ”hoogte”…haha… je kan ook zeggen ”uit de hoogte”… en zit daar op de troon van absolute hoogmoed van de menselijke geest. Lees een keer..”mind is a myth” van U.G. Krisnamurti, kan geen kwaad.
  Je praat maar weer gewoon poep…. een wetenschappelijk verhaal over celdeling (en niet kanker) alsof je het zelf nog niet zolang geleden onderzocht en ontdekt hebt… terwijl ik met mijn reactie wil duidelijk maken dat de cyclus van kanker in lichaam en geest gelijk is aan de cyclus van kanker op aarde, en dat wij (de mens) de kankercellen zijn. Dat is ook de reden dat wij nu over heel de wereld zijn uitgezaaid en de aarde tot op het bot uitmergelen… gelijk als kanker in het lichaam…. maar de aarde daarmee nog wel energetisch gezien in balans houden.
  Maar ik begrijp dat het een stapje te ver gaat en dat het zeker geen leuk verhaal is voor een mens die zich de goedheid zelve voelt.

  Verder heeft hij moeten lachen…haha… Lees dat laatste stukje van je eigen bericht nu gewoon nog even 10 keer over. Kan je nu echt niet begrijpen zoals ook Lorenzo duidelijk maakt dat iets pas muteert als de NOOD uitbreekt, dus als het nodig is.
  Zo’n eencellige is inderdaad al een perfect systeem en behoeft niet na te denken… DAT GAAT ALS VANZELF… en deze reageerd vrijwel direct op zijn omgeving omdat deze weet (maar ook niet hoeft te weten) dat hij een onderdeel is van het heelal.. NIETS MEER EN NIETS MINDER… zoals ook de mens een gereedschap is voor het geheel.
  Het is de hoogmoed van de mens door zijn denken die hem uiteindelijk juist de TAAK laat uitvoeren….. DOMMER KAN TOCH NIET?

  Ach natuurlijk wil niemand dit direct zo beleven want dan voelt men zich niet meer ”goed”… MAAR HET IS WEL DE KEIHARDE PURE WAARHEID DIE WIJ ALLEMAAL AAN HET EINDE DER DAGEN ZULLEN HERVINDEN…..

  EN HET ZAL ZEER RAUW OP DE MAAG LIGGEN !

  Met dank aan de oude-wijzen die ons door de laatste 6000 jaar loosde door ons in ongewisse te laten.

  Pascal.

 60. Jonathan Dhaese

  Pascal,
  Je lult weer uit je nek. Ik heb het ontstaan van kanker besproken zoals die biologisch verklaard wordt zonder uit de hoogte te doen. Dat jij dat zo ervaart is jouw probleem, zegt meer over jouw visie dat jij de waarheid in pacht hebt dan ik die slechts biologische feiten aanbreng. Indien u geïnteresseerd bent om te discussiëren met mijn leerkracht biologie die het ontstaan van kanker zo in de klas gebracht heeft aan de hand van haar universitaire nota’s, zal ik u haar e-mailadres bezorgen. Nou ja je moet dat maar overwegen als ik je zo bezig zie.

  Verder beweer je dat we de aarde tot het bot uitmergelen. Ik zie geen reden waarom dat moet beschouwd worden als kanker -iets wat het lichaam doodt- terwijl technologie en verbruik van grondstoffen ons verder doet evolueren en niet zoals je beweert erop doet achteruitgaan. Daarnaast is de aarde een ding, een planeet – geen levend wezen. Of de aarde binnen enkele miljarden jaren nu met of zonder olie, met of zonder de mensheid, met of zonder steenkool, met of zonder uranium zal opgeslokt worden door de zon of ingeslagen zal worden door een komeet die al het leven van aarde vernietigt; wat zal het voor de aarde boeien? De aarde zal er niet om rouwen hoor.

  Vervolgens zeg je dat een eencellige een perfect wezen is. Bullshit, het kan net zo goed doodgaan door te veel straling, net als de mens. Het kon net zo goed sterven door een tekort aan voedselstoffen (voorbeeld water), net als de mens. Het was net zo goed grondstoffen van de aarde aan het gebruiken (voorbeeld omzetting CO2 naar O2 door fotosynthese), net zoals de mens nu grondstoffen (olie) omzet naar CO2. Jij noemt primitief, dom en zonder bewustzijn perfect; waarom ga je dan zelf niet als de oermens primitief, dom (zonder wetenschappelijke kennis) en zonder bewustzijn gaan rondleven op zoek naar voedsel perfect in harmonie met de natuur? Door nu achter de computer te zitten en te genieten van de voordelen van technologie geef je enkel mijn visie gelijk – namelijk dat wij helemaal niet in harmonie met de natuur hoeven te leven, we staan er grotendeels (afgezien van natuurrampen) boven. Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat een eencellige niets meer doet dan reageren met zijn omgeving, en dat is nu net een van de fundamentele verschillen met de mensheid. Wij hoeven dat niet meer te doen.

  Het feit dat je zegt dat je de keiharde pure waarheid hebt vind ik persoonlijk genoeg om na dit bericht niet verder meer te discussiëren met je. Je bent zoals radicale gelovigen, “in mijn boek staat de waarheid en niets dan de waarheid, durf mijn waarheid niet tegen te spreken want het is de pure waarheid”. Jij mag dan wel vinden dat ik uit de hoogte doe, ik doe het niet en ik sta open voor andere, wetenschappelijk correcte reacties die mij van inzicht kunnen doen veranderen.

  Met vriendelijke groeten,
  Jonathan

 61. Pascal

  Ik schreef en lulde niet….

  LULLEN doe je als je LUL of tong tegen je ge”hemel”te aan ”kletst” en daarmee door de trilling van het kletsen en de ”hol”te erachter je Hypofyse stimuleerd en er een hormoon wordt aangemaakt waardoor er zelfbevrediging optreed. Het is dus een soort Masturberen!
  Dit is overigens niet wetenschappelijk onderbouwd maar als je wil kan je het met eigen ogen gewoon zien!…. hahaha..

  Doe mij een LoL en schrijf niet zo vies! Wij hoeven niet meer op onze omgeving te reageren… haha… DAT IS NU NET WAT KANKER OOK DOET.

  Je komt gewoon weer met een te verwachte en dus cliché argument om maar niet je eigen denkbeeld of illusie te verliezen… zoals ik al zei: ERG ”ZIEL”IG.

  Pascal.

  Moderator (Lorenzo): Discussie voeren mag en kan soms zelf heel aangenaam of leerrijk zijn . In een discussie moet je echter respect hebben voor de andere personen , aangezien deze je wat proberen bij te brengen en ze je willen overtuigen van hun mening – die volgens hen correct is . Zij steken tijd in deze discussie die voor beide partijen interessant is . Hou het dan ook aangenaam om met je discussiëren en probeer het wat beleefd te houden . Ga zeker en vast niet persoonlijk aanvallen , hou het beschaafd en geef geen idiote reacties waarmee je anderen belachelijk probeert te maken . Ik hoop dat je weet dat wij moeten ingrijpen indien het uit de hand loopt ! Probeer dus op een beschaafde mannier deze discussie verder te zetten . Bedankt !

 62. peter

  is je toetsenbord kapot? Af en toe gaat hij op caps lock.

 63. Pascal

  Sorry SORRY sorry SOrry… Duizend maal excuses…. Jonathan heeft gelijk en Peter ook… ik zie alles ineens heel helder… BedANKT DaArvoor….

  Het beSte allemaaL voor dE aaNkomende Tijd.

  PaSCaL.

 64. FvdH

  Zo is het wel weer genoeg geweest, deze discussie gaat de verkeerde kant op.

  Gesloten.

Reacties niet meer mogelijk.