Op zoek naar landingsplekken op ijsmaan Europa

 • Post Author:
 • Post Category:Nieuws

Door middel van een uitgebreide analyse naar het puntige oppervlak van de Joviaanse maan Europa heeft een onderzoeker van het Lunar and Planetary Institute in de Amerikaanse staat Texas, te weten Paul Schenck, een duidelijk beeld proberen te schetsen van plaatsen op de wereld waar vaartuigen in de komende decennia mogelijk kunnen gaan landen. Beelden die zijn verzameld door de ruimtesonde Galileo, welke tussen 1995 en 2003 onderzoek verrichtte naar planeet Jupiter en diens manen, werden bij deze zoektocht gebruikt. Verondersteld wordt dat er onder de ijslaag die Europa omhult een oceaan van vloeibaar water te vinden is die in de toekomst uitgebreid onderzocht moet gaan worden.

Schenk maakte gebruik van schaduwen en opnamen die vanuit twee verschillende hoeken werden gemaakt, welke gecombineerd werden om driedimensionale beelden te vormen. Hij was zo in staat om de helling van talloze gebieden op de maan te berekenen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten grond: kartelige vlakten die een groot deel van Europa’s oppervlak kenmerken, inslagkraters, zogeheten ‘chaos’-gebieden waar ijsbergen in een bevroren soep lijken te drijven en tot slot lange, gladde strepen die ook wel dilationale banden worden genoemd. Vooral de tweede en derde soort zijn interessant, aangezien vloeibaar water hier door barsten naar buiten gestroomd kan zijn en er op deze manier naar het bewijs van leven gezocht kan worden zonder dat de ijslaag doorbroken moet worden.

Het resultaat is echter minder hoopvol voor landers. Ongeveer de helft van het landschap in deze gebieden blijkt een helling van meer dan tien graden te hebben, hetgeen een probleem kan vormen voor voertuigen zoals de gestrande Marsrover Spirit. De steilste delen kunnen een helling van twintig of zelfs dertig graden hebben. De enige gebieden die relatief vlak zijn, zijn de gladde strepen die te zien zijn op de maan. Het zijn in feite tientallen kilometers brede en honderden kilometers lange breuken in de ijslaag van Europa die ontstaan onder invloed van de zwaartekracht van Jupiter en de andere grote manen die het vergezellen. Deze delen zouden gladder zijn omdat ze niet met zoveel ‘geweld’ ontstonden als bij inslagkraters en dergelijke het geval is. Dankzij stromend water zouden de breuken zelfs leven kunnen bevatten.

Het plan is dat er in 2020 een ruimtesonde richting de ijzige maan wordt gelanceerd. De Jupiter Europa Orbiter zal het werk dat Galileo niet wist te voltooien voor zijn rekening nemen. Het laatstgenoemde vaartuig wist namelijk slechts vijftien procent van Europa’s oppervlak goed in kaart te brengen. Aan de hand van de gegevens die met de nieuwe sonde verzameld moeten gaan worden zal men bepalen of het al dan niet de moeite waard is om een vaartuig richting het object te sturen die een touchdown moet maken en daadwerkelijk op zoek gaat naar buitenaards leven.

Deze post heeft 19 reacties

 1. Henry

  De ene keer is het 2015, dan weer 2030, dan weer 2020. NASA, kom nu alsjeblieft eens met een duidelijke visie! Het zou me niets verbazen als deze missie weer gecancelled wordt door geldgebrek.

 2. Hans

  Ja, ik wil het NU weten. Niet dat over meer dan 10 jaar iets wordt gelanceerd waarna dat weer wordt gebruikt om een beslissing te nemen enzo.

  Dit is zo frustrerend…

 3. Michael Boom.

  Ruimtevaart is een constante ontwikkeling,waarin je moet denken in decenia,het ontwikkelen van zulke complexe constructies vergt nou eenmaal heel veel tijd.
  Je moet je eigen wensjes daar maar gauw ondergeschikt aan maken.
  Bovendien is het nog een relatieve korte tijd dat we ermee bezig zijn,en kijk wat er gebeurd is in 60 jaar tijd.(bemande ruimtevaart,landing op de maan,ISS onbemande ruimtevoertuigen tot aan de grenzen van ons zonnestelsel.)
  Wees blij en verwonderd dat je er getuige van kunt zijn,ik zou het ook graag zien(het liefst morgen)
  dat er een ruimteschip met bemanning op missie naar de omgeving van het dubbelstersysteem cygni61 zou gaan.

 4. Hans

  Ik weet het… 🙁

 5. bladerunner

  Ik zit te wachten op de eerste warp drive en “first contact”…..

 6. Patrick

  Stop vandaag met de oorlogen
  En ga morgen nog naar Europa

 7. Jonathan Dhaese

  Patrick,
  Ook al ben ik ook voorstander van het pacifisme (zoveel mogelijk vrede op aarde), toch vind ik niet dat we dat eerst moeten doen voor we nog ruimtemissies uitvoeren. Waarom niet? Anders hadden we nu nog geen telescopen, de maan niet bezocht, geen ISS, geen ruimtesondes. Wereldvrede is idealistisch maar ook onrealistisch, er moet aandacht aan besteed worden maar je moet je ook realiseren dat het (waarschijnlijk) nooit zal bestaan.

 8. Michael Boom.

  Ik vind wereldvrede realistisch(en bovendien van levensbelang voor het overleven van de mensheid die zolangzamerhand 8 miljard zielen telt) en zal naar mijn stellige overtuiging de ontwikkeling van de ruimtevaart in een stroomversnelling brengen.
  Er kan immers uit een veel groter potentiël aan menselijke intelligentie geput worden.

 9. Jonathan Dhaese

  Michael Boom,
  Wereldvrede is naar mijn mening helemaal onrealistisch:
  -Als je kijkt naar landen van de VS zie je dat er mensen zijn die zeer veel hebben en mensen die zeer weinig hebben; heftige voor- en heftige tegenstanders van Obama;… Dit leidt tot jaloezie en manifestaties waar geweld bij komt kijken.
  -Er zijn religies: zij komen op tegen andere religies en tegen ongelovigheid. Ik denk niet dat het groeiende atheïsme in de westerse wereld wenst ingedijkt te worden door christenen, moslims, …
  -Er heerst racisme: tegen joden, tegen Afrikanen, tegen Chinezen, tegen zwarten, (in Vlaanderen) tegen Walen, …

  Zolang niet iedereen gelijk is, gelijk behandeld wordt, dezelfde rijkdom heeft, op dezelfde wijze denkt, enzovoort zullen er steeds ruzies en oorlogen ontstaan. Dit leunt sterk samen met het communisme, maar laat nu net dat de ideologie zijn die de wereld half verbannen heeft na de koude oorlog (op enkele landen als China na).

 10. bladerunner

  @Michael Boom:
  Helaas moet ik je uit deze juist onrealistische droom helpen.
  Wereldvrede is juist een gevaar voor het overleven van inmiddels (bron: Wikipedia) 6,78 miljard mensen.
  Het klinkt misschien raar en bizar, maar oorlogen hoe erg ook hebben altijd deel uitgemaakt van de menselijke geschiedenis. De oorzaken van een oorlog zijn natuurlijk verschillend, maar het resultaat is het zelfde: meer levensruimte voor de overlevenden. Denk je eens in hoeveel mensen we inmiddels zouden hebben als we de afgelopen duizend jaar geen oorlogen zouden hebben gehad. We zouden net als in de overvolle metro van Tokyo waar mensen bijna letterlijk ingepropt worden met zijn alle op elkaars neus zitten.
  We zouden inmiddels alle natuurlijke bronnen leeg gehaald hebben, totale vervuiling hebben veroorzaakt en regeringen zouden strenge regels moeten maken die beslissen of je wel of geen kind mag maken.
  Dus wees maar “blij” dat er oorlogen zijn geweest en zullen blijven.
  Net als dat jachtopzieners b.v.b. wilde zwijnen moeten doden i.v.m. overpopulatie, zo doden wij elkaar.
  Alleen ‘denken’ wij er een ‘beschaafde’ reden voor te hebben, terwijl het op lange termijn gewoon een overlevings instinct is. En naarmate de wereldpopulatie toeneemt neemt ook de kans op een conflict toe.
  Maar ook het tegenovergestelde was ooit waar:
  Toen er nog maar kleine aantallen waren (de tijd v/d holenmens) ontvluchtte sommige stammen elkaar juist om wederzijdse uitroeiing te voorkomen en verspreidde de mens zich.

 11. Michael Boom.

  bladerunner zo creër je eigen(collectieve dilemma), is ook moeilijk voor te stellen,maar we hebben geen referentie,want we kennen slechts de ontwikkeling zoals hij is geweest,dus duelistisch.
  We weten gewoonweg niet hoe het geweest zou zijn,als we niet iedere keer waren vervallen tot zinloze oorlogsvoering.
  de ruimtevaart is als een soort spin-off van de oorlogstechnologie voortgekomen(ballistiek,vliegtuigen raketten),en is naar kosmische maatstaven (afstanden die overbrucht dienen te worden)toch tamelijk primitief te noemen.
  Als de mens niet in in staat is met zijn geweldadige eigenschappen en dito nalatenschap weet om te gaan,is het vroeg of laat finito,geen bemande reizen naar Jupiter,Saturnus of pluto,laat staan naar de dichtstbijzijnde sterren,laten we zeggen in een sfeer van 100 lichtjaar.

  Bovendien staan wij als explosief groeiende wereldbevolking voor de nodige problemen gestelt,die hoe je het ook keert of wend,allen met elkaar te maken hebben.
  Het voedselvraagstuk,nucleair terorisme,milieuitbuiting,ect ect gekoppelt aan een mondiale energiecrisis die zich de komende 50 in toenemende mate aan ons allen zal opdringen,of we het nu willen of niet.

  De tijd dat we als holemensen rondliepen is voorbij,laat dat denkbeeld los,want vluchten kan niet meer.
  We zullen het met elkaar moeten doen!
  Uniek gegeven is,je te voor te stellen dat de wereld(over)bevolking nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis 7,5 miljard inwoners bedroeg.

  De complexiteit is imens,onze genialiteit heeft ons helaas gebracht tot een militaire macht die de hele aarde meerdere malen kan vernietigen,en niet tot een ontwerp bemand ruimteschip dat ons tot de buitenregionen van ons eigen zonnestelsel kan vliegen.
  Waar het gonst v.d inspiratie,waar de testtoestellen worden gebouwd voor de eerste generatie interstellaire ruimteschepen.

 12. Jonathan Dhaese

  Michael Boom,

  Je hebt gelijk als je zegt dat we tot nu toe nog zeer primitief zijn qua ruimtevaart, maar ik denk en hoop dat dat slechts een kwestie van tijd is. Oorlogvoeren staat al millenia op het programma en is qua fysisch te verklaren verschijnselen vrij gemakkelijk in vergelijking met de ruimtevaart die niet alleen immense afstanden (en dus tijd) maar ook de zwaartekracht moet overwinnen. Persoonlijk denk ik dat we op twee vlakken een zeer mooie toekomst kunnen hebben in de ruimtevaart: het werken met ionenmotors, of het gebruikmaken van vaccuümenergie (of donkere energie, …) Wanneer we deze succesvol kunnen benutten zijn we klaar voor een enorme boom qua ruimtevaart.

 13. Tjark

  ik geloof dat dit ging over een geschikte landingsplaats op de maan Europa, en niet over het nut van oorlogen of wel? Ruimtevaart en dus ook naar Europa gaan is een enorme ontwikkeling, voor de gehele mensheid. Dat moet koste wat het kost doorgaan.

 14. bladerunner

  @Michael Boom:

  Je zegt: “De tijd dat we als holemensen rondliepen is voorbij,laat dat denkbeeld los,want vluchten kan niet meer. We zullen het met elkaar moeten doen!”

  Even voor de duidelijkheid: natuurlijk is dat niet mijn denkbeeld (stel je voor zeg). Ik noemde het als vergelijking m.b.t. overleving der mensheid.

  Verder zeg je: “We weten gewoonweg niet hoe het geweest zou zijn,als we niet iedere keer waren vervallen tot zinloze oorlogsvoering.”

  Wat dat betreft weten we op zijn minst één ding zeker: al die slachtoffers van de belangrijkste oorlogen uit onze geschiedenis zouden zijn blijven leven en voor meer nakomelingen hebben gezorgd. Het is dus logisch om te veronderstellen dat er dan op een willekeurig tijdstip veel meer mensen zouden hebben geleefd. En dan zou de bekende natuurkundige Stephen Hawking die ooit zei: “De toekomst van de mens ligt in de ruimte” wel eens pijnlijk gelijk kunnen krijgen. Waarschijnlijk zouden we in een veel hoger tempo als nu onze fossiele brandstoffen hebben opgemaakt, en was uitwijken naar mogelijk andere werelden echt belangrijk geworden. Nu kunnen we er alleen nog maar van dromen, maar er komt een moment vroeg of laat (later als er steeds mensen vroegtijdig omkomen door oorlogen of natuurrampen) dat we weg moeten omdat onze Aarde niets meer te bieden heeft. We kunnen alleen maar hopen dat onze uitvindingen niet te ver vooruit lopen op ons (on)vermogen om er ook juist mee om te gaan. Overbevolking van wat dan ook (dus ook de mens) is nooit goed, en op kleine schaal kan dat nog op een beschaafde manier geregeld worden. Maar kijken we naar het totale plaatje dan heeft de mens juist d.m.v. oorlogen onbewust het gevaar van overbevolking tegen gehouden. (Ook al geeft men een heel andere invulling over het waarom van de oorlog in kwestie)
  Vanuit beschaafd perspectief gezien zijn oorlogen zinloos, maar niet vanuit een ecologisch perspectief. Om een ecologie in stand te houden zijn soms drastische maatregelen nodig.
  En nu maar afwachten waar onze toekomst naar toe gaat:
  Blijven we elkaar de hersens inslaan (het recht van de sterkste) of:
  Slaan we de handen ineen en reiken we met ons allen naar de sterren? (het utopie van Startrek).
  Ik ben bang het eerste….(hopelijk iets er tussen in)

 15. bladerunner

  @Tjark:
  Tsja…soms maakt iemand een off-topic opmerking en krijgt de discussie een onverwachte (maar niet minder interessante) wending…..
  Bij de maan Europa moet ik altijd denken aan de films “2001 a space odyssey” en in het bijzonder aan “2010 the year we make contact”. In deze films zitten nu juist de ingrediënten van deze discussie.
  Mocht je (en dat zou toevallig zijn) deze films nooit hebben gezien dan zeg ik: ga kijken en wees verbaasd (of verward).

 16. Jonathan Dhaese

  bladerunner,
  Ik blijf mij afvragen wat mensen zien in die film. Ik heb hem 1x bekeken en heb na een kwartiertje hopeloos het tempo versnelt tot ik uiteindelijk snelheid x16 bereikt had (het maximum) en dan kon ik nog met gemak het verhaal volgen. Of ik moet de verkeerde film hebben, of mijn stijl is veel actiever dan die van andere mensen :P…

 17. bladerunner

  @Jonathan:
  Het volgende citaat uit de Wikipedia staat lijnrecht tegenover jou indruk van de film (als je die tenminste kunt krijgen bij 16x):

  “Despite receiving mixed reviews upon release, 2001: A Space Odyssey is today recognized by many critics and audiences as one of the greatest films ever made; the 2002 Sight & Sound poll of critics ranked it among the top ten films of all time. It was nominated for four Academy Awards, and received one for visual effects. In 1991, it was deemed “culturally, historically, or aesthetically significant” by the United States Library of Congress and selected for preservation in The National Film Registry.”

  (In 2008 waren er 500 films opgenomen in The National Film Registry. Een fractie natuurlijk van het totaal aantal films die er bestaan)

  Er zijn maar weinig regisseurs (in dit geval Stanley Kubrick) die een film op hun naam hebben staan met een dergelijke beschrijving. Het oorspronkelijk boek(en) is ook niet van een onbekende: Arthur C. Clarke.
  Natuurlijk valt over smaak niet te twisten, en “2001” is nu niet bepaald een makkelijke film. Toen ik hem in 1968 (ik was toen 15 maar het lijkt gisteren) voor het eerst had gezien (Cinerama bioscoop, dus een indrukwekkend groot doek, de enigste manier eigenlijk om hem te bekijken) merkte ik bij het verlaten van de zaal dat niemand maar dan ook niemand van het overige publiek iets zei. Jaren later kwam er een release ergens in de jaren 80 dacht ik, en het leek wel alsof het om het zelfde publiek ging van ’68. De film (en in mindere mate ook het vervolg “2010”) bevat een boodschap, en als je die er in vindt en begrijpt, begrijp je de psyche van de mensheid. Zelf heb ik hem al jaren op video en later DVD en vele malen bekeken, en ik moet zeggen dat ik elke keer weer die boodschap iets beter begrijpt….(noem eens een andere film die dat ook met je uithaalt)

 18. Jonathan Dhaese

  bladerunner,
  Een film die mij best wel heeft doen nadenken, is The Matrix. Het lijkt allemaal wel sciencefiction maar het bevat ook filosofie van (ik dacht) Plato die ervan uitgaat dat we weinig tot niets kunnen weten van de wereld omdat we er ons in bevinden. Nu ja 🙂 ook het feit dat er iets meer actie in zit, heeft meegeholpen bij mijn overtuiging van deze film :). Maar laten we terug on topic gaan: landingsplekken op Europa… kan de baan van de ruimtesonde niet verstoord worden door Jupiter

 19. ab

  Ik volg de ontwikkelingen op de voet, wat betreft het technisch vernuft wat er bij komt te kijken, en als je dan ziet wat ze bereiken, dan bedoel ik vooral de spinoffs,die uiteindelijk hier op deze planeet weer van toepassing is, denk ik dan bij mijzelf, ga vooral door met het ontwikkelen van nieuwe technieken, het komt ons zelf ten goede.

Reacties niet meer mogelijk.