Waarom de wereld in 2012 niet vergaat (deel 3)

 • Post Author:
 • Post Category:Nieuws

Volgens velen zullen we eind 2012 voor een kosmisch vuurwerk staan. De zon nadert dan het hoogtepunt van haar elfjarige cyclus, het zogeheten zonnemaximum. We kunnen over enkele jaren dan ook weer een pak zonneactiviteit verwachten. Volgens de verwachtingen zou er misschien zelf meer energie vrij kunnen komen dan bij het vorige zonnemaximum van 2002-2003 het geval was. Het is dus wel degelijk mogelijk dat er records zullen vallen, maar moeten we ons daar ook echt ongerust over maken? Vele aanhangers van de theorie die inhoudt dat onze planeet over niet al te lange tijd zal vergaan zeggen van wel.

Er zijn talloze scenario’s gepubliceerd om zo 2012 als doemsjaar aan te kondigen. Sommige verhalen zijn gebaseerd op verhaaltjes en fictie, anderen zijn dan weer wetenschappelijk gegrond. Ook dit scenario is gebaseerd op de wetenschap; er is zelf een corelatie tussen de elfjarige zonnecyclus en de tijd die cycli ondergaan in de Mayakalender. Volgens velen hadden de Maya’s een grote kennis van het universum en konden zij zonnemaxima voorspellen als geen ander. Daarnaast zeggen ook veel religieuze teksten dat de dag des oordeels er een zal zijn van zwavel en van vuur.

Het ziet er dus echt naar uit dat de meest nabije ster ons allen levend zal verbranden op 21 december 2012. Stop met lezen, stop met werken, haal al het geld van je spaarrekening en beleef je laatste jaren vol vreugde, niets kan je nog redden! Voor je effectief naar de bank holt, wil ik je echter wel nog eens aanraden de titel opnieuw te lezen, hopelijk kan deze je alsnog gerust stellen.

Beschermende planeet
Vooraleer we dan ook echt met conclusies komen, moeten we eerst eens heel even een stapje terug nemen. Het zonnemaximum van 2002-2003 heeft ons allen wel niet tot de verdoemenis geholpen, waarom zou het volgende dat dan wel kunnen doen? Dit komt eigenlijk doordat de aarde een goed beschermde broedplaats is voor al diens levensvormen. Onze planeet zelf is opgegroeid in een zeer radioactieve omgeving. Lees de vorige zin echter wel twee maal, het gaat hier om diens omgeving. Maar als de omgeving dan zo radioactief is, hoe komt het dan dat de aarde zo een geschikte broedplaats is ? Is er dan iets dat ons allen beschermt? En hoe komt het dat deze omgeving zo radioactief is? Wel, dat bedoelde ik dus met een stapje terug nemen, we staan weer met beide voeten op de grond en nu kunnen we ons ook weer eens richten op het wetenschappelijke aspect van dit hele verhaal.

Eerder in dit artikel spraken we over een elfjarige zonnecyclus, maar ik kan mij voorstellen dat niet alle lezers zullen begrijpen wat deze cyclus nu ook echt inhoudt. Wel, de zon zelf heeft een natuurlijke cyclus met een periode van ongeveer elf jaar. Tijdens de periode van deze cyclus worden de magnetische veldlijnen van onze ster over het zonneoppervlak heen gesleurd, iets wat veroorzaakt wordt door de differentiële rotatie op diens evenaar. Dit betekent dat de evenaar sneller draait dan de magnetische polen. Wanneer dit verschijnsel zich verder doorzet zal zonneplasma de magnetische veldlijnen omheen de zon laten draaien, waardoor er een pak energie ontstaat. Gemiddeld om de elf jaar verwisselt de zon haar magnetische polen van plaats, in de zogenaamde actieve periode. Dit gebeurt telkens bij het hoogtepunt van de toename in zonnevlekken, ongeveer elke elf jaar dus.

Zonnevlekken zijn relatief donkere vlekken op het oppervlak van de zon. De vlekken hangen samen met koelere plekken op de zon. Hun aantal is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever de zon. Een actieve ster produceert korte explosies van energie waarbij geladen deeltjes vrijkomen; deze zijn dan ook de oorzaak van onder andere het poollicht.

Alhoewel het poollicht prachtig kan zijn om te aanschouwen, moeten we hier wel heel even de pret bederven. Wanneer magnetische energie zich opbouwt, zal de magnetische flux ook groter worden. De magnetische flux is een natuurkundige grootheid die aanduidt hoeveel magnetisme, of beter gezegd hoeveel magnetische veldlijnen, het oppervlak A doorkruist. Ook zonnevlammen zijn een natuurlijk verschijnsel van onze zon, deze zijn zeer energierijke verschijnselen. Zonnevlammen kunnen evenveel energie bevatten als honderd miljard atomaire explosies. Vooraleer sommigen toch achter hun spaargeld aanrennen, willen we toch wel eventjes duidelijk maken dat deze hoog energetische verschijnselen zich in de lage corona voltrekken. De aarde is helemaal niet in de buurt van dergelijke hoogovens en we treffen dan ook geen gevaar.

Globale problemen
Het grootste probleem zijn echter zonnevlammen waarbij röntgenstraling vrijkomt, vooral omdat er eigenlijk weinig natuurverschijnselen zijn die ons ervan waarschuwen, wetende dat dergelijke stralen reizen met de snelheid van het licht valt er geen ontsnappen aan. Deze straling bereikt al na ongeveer acht minuten onze buitenste atmosfeer en daar komt het terecht in de ionosfeer waar de stralen geabsorbeerd worden. Zoals je wel kunt raden is dit een sterk geladen reactieve omgeving vol met ionen. Tijdens zeer krachtige zonne-evenementen, zoals bij grote zonnevlammen, zullen er extra elektronen opgewekt worden. Deze extra opwekking kan ervoor zorgen dat radiosignalen doorheen de atmosfeer verstoord raken.

Door onze globale nood aan communicatie – en navigatiesatellieten zou dit uit kunnen monden op een globale lamlegging. Echter zou dit een zeer tijdelijke verstoring kunnen zijn die bijna geen gevaar vormt hier op aarde; enkel het vliegverkeer zou mogelijk gevaar kunnen lopen, aangezien deze zowel nood hebben aan een goede navigatie als een goede communicatie – zowel onderling als met de verkeerstoren. Echter zou dit naast vertragingstijd niet veel slachtoffers op mogen leveren. Het zou met andere woorden niets meer betekenen dan een tijdelijke storing op globaal niveau.

Natuurlijk zou het verhaal te snel af zijn mocht enkel de röntgenstraling schade aan kunnen richten. Er is echter nog een totaal andere kant van het verhaal, namelijk een CME (Coronale Massa-Ejectie). Dit zijn enorm hete gasbellen die gevormd worden door het magnetisch veld van de zon. In een mum van tijd worden ze uitgeworpen in de ruimte en bij het reageren met het aardsmagnetisch veld kan dit prachtige aurora’s opleveren. Deze uitbarsting reist met een snelheid van iets meer dan drie miljoen kilometer per uur. Dit is aanzienlijk trager dan de snelheid van röntgenstralen, maar desalniettemin heeft een dergelijke explosies binnen enkele uren invloed op onze planeet. Veel schade kan ook dit niet aan richten, want we blijven nog steeds goed beschermd door onze magnetosfeer.

Het blijkt dus dat we eigenlijk zeer goed beschermd zijn tegen tegen uitbarstingen op de zon. Storingen op het radioverkeer en navigatieproblemen buiten beschouwing gelaten kan er ons niet al te veel overkomen zul je nu wel denken. Wel, waarschijnlijk klinkt in dat geval de datum 13 maart 1989 niet al te bekend in de oren. Op die dag kwamen miljoenen mensen zonder stroom te zitten ten gevolge van een dergelijke uitbarsting. Een gigantische golf van deeltjes was op de aardse magnetosfeer ingebeukt en de hoogspanningslijnen en transformators raakten overbelast door de hoge elektrische stromen die het had opgewekt. De storing, die midden in de nacht begon, leidde in de morgen tot het gesloten blijven van kantoren, scholen, de metro en het vliegveld. Dit alles gebeurde in Québec, een deelstaat van Canada. Zes miljoen mensen zaten in de Canadese kou en er heerste chaos op straat. De gebeurtenis was de oorzaak van verschillende verkeersongevallen. Maar naast deze ongevallen bleven verdere problemen gespaard. Negen uur lang lag Québec lam en daarna begonnen ingenieurs stelselmatig de problemen op te lossen.

Niet wetenschappelijk gegrond
Dit is uiteindelijk allemaal goed en wel, maar volgens de vele ‘believers’ zou een grote uitbarsting eind 2012 de hele mensheid van de aarde kunnen trappen. Kan onze zon nu echt een dodelijke uitbarsting veroorzaken? Wel, ik zal jullie allen niet langer in spanning houden; het korte antwoord is ‘nee’. Voor degenen die al tevreden zijn met dit antwoord kan ik aanraden om het lezen te staken. Voor de andere geïnteresseerden raad ik aan nog eventjes verder te lezen. We geven hier dan wel een zeer kort antwoord, maar eigenlijk is het echte antwoord een stuk uitgebreider.

Dodelijke zonnevlammen zijn reeds waargenomen bij naburige sterren. In 2006 zag NASA’s Swift-satelliet de grootste uitbarsting ooit waargenomen. Mocht onze zon een dergelijke vlam veroorzaken zou het leven op aarde grotendeels, zij het niet volledig weggevaagd kunnen zijn. Gelukkig gebeurde het op een afstand van 135 lichtjaar hier vandaan en ging het om de ster II Pegasi. Dit is een gewelddadige rode reus vergezeld door een andere ster in een zeer nauwe baan. Het wordt aangenomen dat de gravitationele interactie met deze partner en het feit dat het om een rode reus gaat, de grootste oorzaken waren van deze stellaire uitbarsting.

Het feit dat ook een uitbarsting op onze ster tot een mogelijk doemscenario behoort is zoals vaak het gevolg van een in de wereld gegooide theorie die wetenschappelijk niet ondersteund is maar door velen als waar genomen wordt. In feite is het zeer onlogisch en tegenstrijdig dat men in deze theorie zomaar een datum aanwijst voor deze uitbarsting. Zelf weten de ‘believers’ te zeggen dat dit alles wetenschappelijk gegrond is en gebaseerd is op de elfjarige cyclus. Maar door enkel en alleen nog maar deze cyclus te noemen spreken ze zich frontaal tegen. Onze ster is in principe een zeer stabiele ster met een vrij voorspelbare cyclus van elf jaar en aangezien zij deze cyclus noemen klopt de theorie al helemaal niet meer. Een ster van het type als onze zon kan gewoonweg niet van de ene dag op de andere al het leven op onze planeet vernietigen en het grootste bewijs is dan ook eigenlijk dat wij allen hier nog steeds zijn.

Natuurlijk, zoals maar al te vaak bij deze ‘believers’ het geval is zullen zij hun verhaal zo aanpassen dat ze alsnog proberen gelijk te krijgen. Nieuw opgedoken verhalen vertellen dan weer dat we door het gebrek aan zonneactiviteit aan het begin van een ijstijd staan. Echter spreekt dit de vorige theorie volledig tegen, alsook de waarnemingen en uitgaven van de NASA worden hierin volledig tegengesproken. Natuurlijk mag men de vele theoriën niet vergeten waarmee ze harde feiten van de ruimtevaartorganisatie afwimpelen.

Uiteindelijk moeten we tot het besluit komen dat we in 2012 niet vernietigd zullen worden door een zonnevlam. Zelf al mocht de Aarde het slachtoffer worden van een dergelijke uitbarsting, dan betekent dat nog niet meteen het einde voor het leven onze planeet. Daar is onze zon momenteel niet krachtig genoeg voor. De grootste schade zou in dat geval aan satellieten en het elektriciteitsnetwerk kunnen ontstaan.

Doch, voor een eind te maken aan dit artikel, wil ik de opmerking alvast maken dat er andere theorieën zijn die vertellen dat over drie jaar ons aardmagnetisch veld omdraait en verzwakt, waardoor we onbeschermd zijn voor komende uitbarstingen en we frontaal geraakt zullen worden. Wel, naar mijn mening is deze bewering op zich een eigen artikel waard, dus kijk alvast uit naar het vervolg op deze reeks!

Deze post heeft 21 reacties

 1. ~henk

  Goed artikel weer hoor.

  Hoewel ik er niet in geloof is het toch interessant om te lezen hoe alles onderuit gehaald wordt.

 2. Tjark

  bijgeloof en geloof is zoals gewoonlijk weer gebaseerd op onkunde en angst. Dat bewijst dit stuk maar weer.

 3. xzaz

  Allemaal heel mooi, maar je zegt dus eigenlijk alleen dat de zon niet krachtig genoeg is en onze zon niet de kracht heeft om een einde aan het leven hier op aarde te maken. Verder zie ik geen feiten maar ik quote:
  ‘Een ster van het type als onze zon kan gewoonweg niet van de ene dag op de andere al het leven op onze vernietigen en het grootste bewijs is dan ook dat wij allen hier nog steeds zijn.’
  Dat is natuurlijk geen redenering, als er iets gaat gebeuren gaat het gebeuren wanneer wij er zijn. Misschien is het al 30x gebeurd alleen bestond de mens toen niet. Als een wetenschappelijke kijk op deze religie had ik toch wel wat meer nummers verwacht. Er wordt hier even hard geschreeuwd ‘het kan niet de zon is niet sterk genoeg’ als ‘Jawel we gaan allemaal dood’. Ik ben geen aanhanger van het gehele 2012 gedoe maar dit heeft mij ommekeer gebracht.

 4. FvdH

  @xzaz: ik kan natuurlijk niet voor Lorenzo spreken, maar ik zal het nog even kort toelichten. In haar jeugd was de zon nog in staat om dodelijke zonnevlammen te produceren, maar dat is op dit moment niet meer het geval. Voor een dergelijke vlam is een veel snellere rotatie nodig dan de 28 dagen waarin onze ster dezer dagen om haar as draait. Verondersteld wordt dat jonge sterren een stuk sneller draaien en dus is het aannemelijk dat de zon ook ooit enorme zonnevlammen heeft weten te produceren, omdat het enkele miljarden jaren geleden waarschijnlijk veel snellere roteerde.

  Bovendien is onze ster op dit moment te stabiel om in één keer een grote hoeveelheid materie los te laten. Wel is het zo dat er ook dodelijke zonnevlammen gezien worden bij sterren die ongeveer even oud zijn als de zon, maar die hebben een metgezel die ervoor zorgt dat een deel van het oppervlak onstabiel wordt. Aangezien er in velden of wegen geen andere ster te bekennen is hoeven we ons geen zorgen te maken.

 5. Pascal.

  De mens vernietigd zichzelf en uiteindelijk al het andere leven op aarde door kern-energië, we hebben immers al de kern van energië niet voor niets gevonden.
  Dit is toch niet zo moeilijk om te zien dat dit gebeurt. Waarom het gebeurt is een ander verhaal en dat willen of kunnen mensen niet geloven, maar dit is enkelt en alleen om energië vrij te maken. Opwarming dus… en ja we staan aan de vooravond van de grootste ijstijd allertijden.

 6. Neil

  @Pascal: opwarming, ijstijd… wat bedoel je nou? Ga trouwens niet telkens off-topic bij ieder bericht.

 7. Pascal.

  Neil, omdat er een grote koude periode ”ijstijd” aanbreekt die al had moeten aanbreken maar door het leven op aarde werdt en nog steeds wordt tegengehouden door ”opwarming” zal het leven alles doen om proberen te overleven, en dat is dus het gebruiken van kern-energië.

  De piek in ”kosmische” electromagnetische straling die er al is en nog sterker wordt zorgt ervoor dat de aarde zichzelf niet zo warm behoeft te houden en dus een ijstijd inluidt. Net zoals het leven (buiten de mens dus) zich terug trekt in de winter om juist energië te besparen.
  Maar dit betekent wel dat de zwakste van allemaal ”de mens” het veld moet ruimen… de mens met de aller grootste ”overlevingsdrift” zal dit niet zomaar laten gebeuren wat uiteindelijk in een kern-oorlog (overlevings gevecht) uitmond.
  Dat wij dit niet zo beleven is ook een ander en erg lang verhaal…. maar dat heeft met onze kleine ”ik-wereld” te maken.
  actie=reactie.

 8. Planet X

  het is niet de 11 jarige cyclus van de zon die het probleem is, maar het samenvallen met de 3600 jarige cyclus van Planet X die in een eliptische baan om de zon maakt. Die komt ons in 2012 weer bezoeken. Google daar maar eens op.

 9. Nick

  Planet X zou een bruine ster moeten zijn dacht ik. Heb daar niks overtuigends over gevonden, dus 2013 zit ik weer gewoon hier te loeren naar interessante artikelen.

  9 september komt de film 2012 uit in de bios. Krijgen we alvast een voorproefje op ons “einde”

  En overigens heb ik nergens iets overtuigends kunnen vinden over een ijstijd die al uit had moeten breken. Zo ver ik weet, warmt de Aarde zichzelf ook meer en meer op en zijn wij mensen daar niet de enige schuldigen aan.

  En mijn eigen “ik-wereld” bestaat uit Aarde en de daarop aanwezige mensheid. Wanneer de wereld zo verdorven zou zijn zoals hierboven wordt geschetst hadden we er allang geweest.

 10. Fakkel

  Een zonne cyclus duurt 11 jaar, en dat weten wij. De aarde heeft ook een cyclus zoals alle hemellichamen, maar daar word niet over gesproken. Dat er zich in het verleden catastrofen voorgedaan hebben op onze aarde is nogal duidelijk en weerlegd. Maar wij mensen zijn nog niet lang genoeg op deze aarde om dat allemaal te weten en moeten ons behelpen met onderzoek door boringen op zoek naar het verleden. Het verhaaltje van het einde van de aarde in 2012 is weer een Titel met een hoofdletter om de mensen aan de praat te houden en vooral om angst te zaaien waar sommige mensen er beter van worden. En dan duikt de Planet X weer op !! En straks staan ze weer met de bijbel te zwaaien. Dat er zich moeilijkheden kunnen voordoen met onze communicatie is duidelijk en reeds bewezen, maar verder zal ik als ik gezond blijf, van het leven genieten zoals nu.

 11. Aika

  @Planet X, je loopt al weer achter het gaat volgens sommige niet meer om een planeet maar om een ruimteschip. ^_^

  Ik zie de mensheid niet zo snel uitsterven door wat er in het heelal afspeelt. Ik denk dat de kans groter is dat wannneer het H5N1 virus van mens op mens kan gaan, dat dan de mensheid in de problemen komt. Want de kans is 40% dat je het H5N1 niet overleeft als je er eenmaal mee besmet bent. Of natuurlijk een andere doom scenario… een kernoorlog.

  Maar ik snap niet dat mensen het altijd hebben over het einde van de wereld… De wereld vergaat niet wanneer de mensen uitsterven. Het enige wat onze Planeet kan verwoesten is de Zon, een botsing met een reusachtige planeet met een behoorlijke dichtheid en een zwart gat (alleen vraag ik me af hoe dat in zijn werking gaat, want een planeet is wel even wat anders dan licht).

  [quote]”Het ziet er dus echt naar uit dat de meest nabije ster ons allen levend zal verbranden op 21 december 2012. Stop met lezen, stop met werken, haal al het geld van je spaarrekening en beleef je laatste jaren vol vreugde, niets kan je nog redden! Voor je effectief naar de bank holt, wil ik je echter wel nog eens aanraden de titel opnieuw te lezen, hopelijk kan deze je alsnog gerust stellen.”[/qoute]

  Lol dat doet me denken aan de film Knowing. >_<

 12. Vretende Zebra

  Het vergaan van de wereld hoeft niet per se te duiden op het vergaan van de Aarde.
  In spirituele kringen wordt ook wel beweerd dat de mensenwereld zoals wij die kennen op dat moment vergaat. Of: een stapje ver-der gaat. Ook de Maya’s geloofden in cycli. Het punt wat zij aanwezen in 2012 kan geen einde van een cyclus zijn als er weer een nieuwe cyclus op volgt. Het woord cyclus zou zichzelf daarmee wat buiten spel zetten.
  De mensenwereld zoals wij die ervaren zou dus een ommezwaai krijgen. Het is maar zelfs de vraag of we het zelf wel zullen doorhebben wanneer dit gebeurt. Een bulk vage niet-wetenschappelijk onderbouwde veronderstellingen – dat zeker. Maar de blik louter richten op een letterlijk vergaan van onze planeet lijkt mij te nauw en puberaal.
  Als we terugkijken op de geschiedenis van de mens dan zijn er veel belangrijke gebeurtenissen voorbij gekomen die de mensenwereld hebben verruimd, verschoven of veranderd: oorlogen, technologische ontwikkelingen, wetenschappelijke vooruitgang en inderdaad veranderingen in klimaat & natuurrampen. Misschien staat ons in 2012 ook iets te gebeuren wat ten opzichte van alle voorgaande gebeurtenissen zo ontzettend bijzonder is, dat het de hele mensenwereld volledig op zijn kop zet. Maar ja, misschien.. misschien.. misschien, we zullen het wel zien. Wellicht zullen onze eigen ogen het zelfs zelf creëren: want met de aandacht die 2012 op dit moment krijgt stevenen we met zijn allen op zijn minst af op een self-fulfilling prophecy.

 13. zan

  ik dacht dat er in 2012 (ook maar gehoord/gelezen) alleen maar iets veranderen zou; einde van een tijdperk, begin van een ander…geen explosies ofzo…

 14. methadonia

  Na alle drie de stukken gelezen te hebben ben ik niet echt heel veel opgeschoten. Dat 21-12-2012 omgeven wordt door een hoop rare onzin is duidelijk. Het is dan ook aan de rationele mensen om de zin van de onzin te proberen te scheiden. Wat hierbij dan niet helpt is een visie waarbij men alleen maar iets kan accepteren als het meetbaar (wetenschappelijk) is. In het zicht van de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de quatumfysica staat ons nog genoeg ontdekkingen te wachten waarvan we ook nooit hadden kunnen dromen een jaar of wat terug. Aan de andere kant een open mind hebben zo groot dat alles er wel in past is ook erg overdreven. Volgens mij kan het ook in het midden liggen.

  Ik vind het erg triest dat sommige mensen trachten geld of macht te verkrijgen door niet bewezen stukken fantasie te verkopen als wetenschap. Aan de andere kant wordt het wetenschappelijk deel van het betoog dat er niks staat te gebeuren alleen maar gericht op het weerleggen van die vreemde theorien. Verder dan dat wordt er ook niet gekeken. zoals inmiddels is bewezen bestaat er niet iets als absolute zekerheid ( het waarschijnlijkheidsprincipe) dus alleen de vreemde theorien weerleggen is ook niet genoeg.

  Er zijn vele bronnen die aangeven dat er iets staat te gebeuren in 2012. Niet alleen de maya’s en andere volkeren uit de oudheid hebben deze voorspellingen gedaan. er zijn ook aanwijzingen die van deze tijd zijn. zie de link http://newsblaze.com/story/20080501103239krzy.nb/topstory.html

  Maar ook deze geeft uiteindelijk geen zekerheid. en zekerheid zullen we ook niet krijgen tot dat het uiteindelijk 21-12-2012 is. Tot die tijd blijft iedereen die beweert dat er wel of niet iets staat te gebeuren zijn eigen ideen te verkondigen en niks meer of minder. Laten we gewoon afwachten en als we dan toch aan het wachten zijn, misschien kunnen we dan wat vriendelijker omgaan met elkaar en met de aarde zelf.

  Als laatste wil ik nog wat zeggen over het feit dat het einde van de maya telling genoemd wordt als het einde van de wereld. In het onderzochte deel van de maya teksten staat nergens dat de wereld vergaat. Alleen dat de oude wereld overgaat naar de nieuwe. het is erg jammer dat wanneer je 2012 googeld er alleen maar dubieuze sites naar voren komen. Dit betekent niet dat je alleen deze sites hoeft te weerleggen om aan te geven dat er niks staat te gebeuren. Volgens de maya’s gaat het om de groei van mensheid zelf en is het de bedoeling dat we naar een volgende stap van bewustzijn gaan. Hier is, volgens mij, meer dan genoeg ruimte voor gezien het geweld, de honger en ongelijkheid in kansen in de wereld op dit moment. Of er nu wel of niks gebeurt het streven naar zoiets is het op zich al waard.

 15. Pascal

  Hoi Methadonia, mooi geschreven…

  Ik ben mij er dan ook zeker van bewust dat de Maya informatie ook niet alleen maar waarheid verkondigd, laat staan dat onze interpretatie van deze informatie meestal niet klopt.
  Zij waren goede sterrenkijkers en synchroniseerde bepaalde terug komende verschijnselen hiervan met hun kalenders, cycli dus. Dit had voornamelijk te maken met zaaien en oogsten maar ook klimaatsveranderingen en fertiliteit en invullingen over wat er na de dood is.
  Zo ben ik er zeker van dat zij voorkennis hebben gehad van eerdere volken en durf ik te stellen dat de echte wijsheid uit het oosten kwam van de monniken uit het oude china.

  Het gaat er dan ook niet zozeer om wat vroegere volken hebben achtergelaten maar eerder wat wij zelf nu om ons heen kunnen zien. Als we goed kijken met een open mind dan kunnen we duidelijk zien dat we zijn uitgegroeid tot een mensen plaag. Dit is niet negatief bedoeld maar zo intepreteerd iedereen dit wel. We zouden ons de vraag kunnen stellen ”waarom”’we zijn uitgegroeid tot een mensen plaag en de achter liggende processen ervan kunnen doorgronden.
  De mens maakt warmte en hoe meer mensen hoe meer warmte. Zou deze groei van mensen dan niet te maken hebben met een afnemende energië van de aarde waardoor deze onstabieler wordt ?
  De mens vond kern-energië, zou deze energië dan als het noodzakelijk is niet gebruikt worden om stabiliteit te behouden ?
  Zo kunnen we bijvoorbeeld over alle verschijnselen, en ook van onszelf als mens, gewoon nadenken om tot een conclusie te komen. Gewoon door je af te vragen waarom…waarom…waarom??

  Deze datum bijvoorbeeld moet door oude-wijzen die dit ook hebben nagelaten in kosmische processen te zien zijn geweest. Zij hebben geweten hoe bijvoorbeeld een cultuur ontstaat en vergaat en hebben gezien dat alles een reactie is op grotere cycli en dat alle materie op energië reageerd op een zelfde manier.
  Zo moeten zij hebben geweten dat de zon reageerd op kosmsiche energiën en dat dat weer het leven op aarde beïnvloed.
  Al met al… blijft alles actie en tegelijkertijd reactie en ligt de waarheid zoals je zegt in het midden.

  Je kan veel lezen over dit onderwerp op http://www.wetenschap-eindtijd.com

 16. Wok

  Gezien het aardmagnetisme verzwakt en dit de laatste paar honderd jaar steeds sneller gebeurd (dat staat vast door onderzoek in boorkernen van rond de wereld, en hierover zijn wetenschappers het voor een keer wel eens), moet het antwoord helaas JA zijn: CME kunnen verwoestende schade aanbrengen hier op aarde.
  Er wordt geopperd aan het eind van het artikel dat dit (verzwakken van het magnetisme) pas rond 2012 zou gebeuren volgens sommigen, klopt dus niet.
  Ook het aardmagnetisme volgt blijkbaar een cyclus die reeds lange tijd geleden een aantoonbare verandering ondergaat. Ook deze metingen zijn voer voor de doemdenkers en 2012 aanhangers.

  En hier nog een prachtige site van de Belg Patrick Geryl waar “alles” van bovenstaand artikel eenzijdig wordt uitgelegd: http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/home.htm
  Een aanrader voor iedereen die zelf op onderzoek gaat omtrend 2012.
  😉

 17. Wok

  Sorry van de dt-fout, gebeurt is idd met een t.

 18. VX

  [Edit door moderator: niet teveel off-topic gaan]

 19. Bas Peelen

  en om dit verhaal nog maar eventjes aan te sterken.. De aarde heeft altijd al gedraaid(precessie). dat wil alleen maar zeggen dat de as gaat wijzen naar een andere ster genaamd: Alderamin die in het jaar 8000 vrijwel zeker de nieuwe poolster gaat worden. We hebben vooralsnog geen aanleiding om te denken dat het eind van de 25.800 jaar durende cyclus van de aarde in 2012 is. het klopt dat de aarde een ‘Schommeling’ laat zien maar dit is een proces wat continu blijft doorgaan en gelijdelijk aan zullen we dan draaien. dit is ook de rede dat astronomen om de 50 jaar (epoche) andere coordinaten aan. gegroet

 20. kaerel

  Leuk om te lezen deze serie. Bedankt!

 21. Delta38

  Ik geloof ook niet dat je precies kunt voorspellen wanneer de wereld vergaat via intuitie vermogens. Alhoewel het natuurlijk wel zo is dat de planeet Aarde als planeet maling heeft aan het leven wat op het oppervlakte bevind. Wanneer er een Asteroide zich recht op deze kant afkomt dan gebeurt dat gewoon wat we omschrijven als de natuur. Ik meen ook dat rond 24 februari van dit jaar zoiets bijna was plaatsgevonden en ook in andere jaren is er een Asteroide binnen de afstand van Aarde – Maan geweest. De precieze jaren weet ik niet meer en doet er ook niet aan toe. Verder weet ik ook dat er een amerikaan is geweest die zich afvroeg of een Zonverduistering boven een bepaald gebied invloed heeft op de aardverschuivingen en breuk lijnen van de aardkorst en hierdoor de kans op een zware aardbeving zal toenemen. Hij heeft toen berekeningen uitgewerkt en zegt dat het ook klopt. Zo heeft hij b.v. voorspelt de aardbeving in Pakistan in deze decennium. Ik weet de naam niet van deze Amerikaan maar ik heb hem gezien op een tv special van National Geographic. Trouwens, heel goed initiatief om dat gezeur van 2012 te ontkrachten. Hulde !

Reacties niet meer mogelijk.