Signaal voor ‘Martiaans’ methaan kwam mogelijk van de aarde

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

De bewering dat de atmosfeer van onze buurplaneet Mars methaan bevat, hetgeen de suggestie wekt dat er leven te vinden kan zijn op de planeet, is mogelijk te voorbarig. Volgens een team van onderzoekers wordt het bewijs voor de aanwezigheid van methaan op de rode planeet mogelijk veroorzaakt door methaan in de dampkring van de aarde. Bij observaties aan de planeet zou men ten onrechte verondersteld hebben dat het om Martiaans methaangas ging.

Het beste bewijs voor het bestaan van methaan op Mars werd gevonden in 2009. Met verschillende telescopen op het aardoppervlak werd het door de planeet uitgestoten licht bestudeerd, wat leidde tot de ontdekking van dips in het spectrum die toegeschreven werden aan methaan dat deze frequenties absorbeerde. Uit de waarnemingen bleek dat de levensduur van het methaan in de atmosfeer van Mars onverwacht en onverklaarbaar kort was.

Destijds maakte men gebruik van gegevens die werden verzameld op het moment dat Mars zich van de aarde af bewoog of deze naderde, toen dips in het van onze buurplaneet afkomstige licht naar hogere en lagere frequenties verschoven werden. Daardoor konden deze onderscheiden worden van dips die veroorzaakt worden door methaan in de aardse dampkring. Uit de nieuwe studie blijkt echter dat de dips in het spectrum ook veroorzaakt kunnen zijn door aards methaangas dat carbon-13 in plaats van de vaker voorkomende isotoop carbon-12 bevat.

Met de lancering van NASA’s Mars Science Laboratory in 2011 en de Trace Gas Orbiter, waarvan de missie het resultaat is van een samenwerking tussen NASA en ESA, in 2016 is de kans groot dat er binnen afzienbare tijd uitsluitsel gegeven kan worden over de kwestie rondom het methaangas.

Afbeelding: NASA