‘Koraalrif tegen 2050 geheel verdwenen’

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Het koraalrif op de zeebodem kan tegen 2050 geheel verdwijnen zijn, tenzij er met spoed maatregelen worden genomen om de gevaren die het ‘regenwoud van de zee’ loopt te verminderen. Een vandaag gepubliceerd rapport van de denktank van het World Resources Institute laat zien dat de opwarming van de zeeën, verzuring van de oceanen door de uitstoot van koolstofdioxide, scheepvaart, overbevissing, kustontwikkeling en afname van de bedrijvigheid in de landbouw een bedreiging vormen voor het koraalrif, waar honderden miljoenen mensen afhankelijk van zijn.

Wanneer er niet op wordt getreden tegen bovengenoemde factoren zal meer dan negentig procent van de koraalriffen tegen 2030 bedreigd worden. Twintig jaar later zullen naar verwachting alle koraalriffen gevaar lopen. Lokale invloeden op de riffen, waaronder overbevissing, kustontwikkeling en vervuiling, vormen de meest directe bedreigingen voor de wereldwijde koraalriffen. Volgens het rapport zou ruim zestig procent van de kleurrijke ‘zeebossen’ op korte termijn gevaar lopen.

Een andere factor, de opwarming van de aarde, vormt een ‘mondiale bedreiging’ voor de riffen. Warmere zeeën hebben in de afgelopen jaren al wijdverspreide schade toegebracht aan de riffen en vormen de oorzaak van koraalverbleking, waarbij koralen hun kleurrijke symbiotische algen verliezen en hun witte skeletten tevoorschijn komen. Verder zorgt de uitstoot van koolstofdioxide voor verzuring van de oceanen, dat tot gevolg heeft dat de koraalgroei afneemt en op lange termijn het vermogen om hun structuur te behouden kan verminderen.

Het verloren gaan van de koraalriffen zou miljoenen kustbewoners van een belangrijke bron van voedsel en inkomsten en kustlijnen van bescherming tegen stormen ontnemen, aldus het rapport. Bovendien zou het verdwijnen van de riffen voor een vermindering van het aantal kwekerijen voor commerciële vissoorten kunnen zorgen en zou er minder zand aanwezig zijn op toeristische stranden.

Afbeelding: NOAA