Unieke beelden tonen afdaling Curiosity-rover op Mars

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Er is een indrukwekkende video verschenen van de afdaling van rover Curiosity, die op 6 augustus jongstleden zijn einddoel Mars bereikte, naar het oppervlak van onze buurplaneet. De beelden laten zien hoe het laboratorium zijn hitteschild hoog in de dampkring afstoot, waarna het met behulp van enkele raketten wordt afgeremd en tot stilstand komt. Het filmpje bestaat uit losse opnamen die enkele dagen na de landing van het voertuig werden vrijgegeven en door een amateur zijn gecombineerd tot een realtime video, vergezeld door bijpassende muziek.

Op het moment dat Curiosity, die nu ongeveer anderhalve week op Mars verblijft, de dampkring van de rode planeet betrad, liep de temperatuur op tot ruim 2100 graden Celsius. Met hetzelfde materiaal als dat gebruikt werd bij de ontwikkeling van het hitteschild voor de in 2006 teruggekeerde Stardust-capsule wist de rover deze zinderende hitte te weerstaan. Een parachute en kleine raketten wisten er daarna voor te zorgen dat het voertuig met een niet al te hoge snelheid het Martiaanse oppervlak kon naderen. Enkele seconden voor de landing kwam de zeswielige rover aan enkele touwen te hangen die bevestigd waren aan een vaartuig dat na de ‘touchdown’ wegvloog en elders neerkwam. De rest is geschiedenis.

Beelden: NASA · Muziek: Kevin Macleod